บริษัท พีวายซี เซ็นเตอร์ จำกัด (PYC Center Co.,Ltd) เป็น บริษัทซึ่งก่อตั้งขึ้น

โดยผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์เป็นเวลานานกว่า 20 ปีในการทำงานที่ผ่านมา จากการทำงานในวงการบริหารธุรกิจมากมายหลายสาขา จึงทำให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ที่รู้จริงและ ทำจริง ซึ่งวิทยากรของบริษัทยังคงเป็น Lead auditor ที่ดำเนินการตรวจประเมินให้ การรับรองมาหลายๆบริษัท
นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทยังเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันวิชาการหลายแห่ง และเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรฝึกอบรมให้กับบริษัทต่างๆจำนวนมากในการบริหารงาน ทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการวางระบบการบริหาร ผลงาน (Performance Management System) ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจใน ธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี ดัง จะเห็นได้จากหนังสือและบทความต่างๆที่ผู้บริหารเขียน เผยแพร่เพื่อประโยชน์ สาธารณะเป็นความรู้ในสื่อหลายแห่ง ซึ่งเป็นการยืนยันว่าท่านจะ ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าเมื่อใช้บริการจากเรา บริษัทพีวายซีเซ็นเตอร์ (PYC Center  Co.,Ltd)   ติดต่อเราที่ [email protected], [email protected]   (Mobile phone : 081-345-5351, 081-802-3110)   

#################################################

บริษัทเปิดบริการใหม่สำหรับสมาชิกผู้สนใจจะ update ข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ดังนี้ 

สมาชิกประเภท

-   สมาชิกใหม่ Exclusive VIP (ปีละ 2500 บาท ไม่รวม VAT)จัดทำทะเบียนกฎหมายใหม่

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร พร้อมประเมินความสอดคล้องเบื้องต้นให้

-   ต่อสมาชิก Exclusive VIP (ปีละ 2000 บาท ไม่รวม VAT) ทบทวนทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยว

ข้องกับองค์กร พร้อมประเมินความสอดคล้องเบื้องต้นให้ฟรี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่    

โทร. 081 802 3110, 081 345 5351

กรณีที่ประสงค์สมัครเป็นสมาชิก Exclusive VIP จะต้อง ส่งหลักฐานเพิ่มดังนี้

- สำเนาหน้าแรกของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือ หนังสืออนุญาต

การใช้ที่ดินฯ (กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

- สำเนาส่วนเงื่อนไขแนบท้ายในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือ

หนังสืออนุญาตการใช้ที่ดิน  

สนใจสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัคร คลิ๊กที่นี่  

สมาชิกทั่วไปยังคงสมัครฟรี และมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดาวน์โหลด กฎหมายได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดิม  รวมถึงการเข้าถึงบทความและ กระทู้ต่างๆยังคงสามารถ

ใช้ได้เหมือนเดิม เพียงแต่ทางเวปจะไม่มีการ แจ้งเตือนเรื่องกฎหมายใหม่

ดังนั้น จึงขอแนะนำให้สมาชิกทั่วไปเข้ามาดู หน้าเวปเพจของบริษัทด้านขวามือ ซึ่งจะบอกวันที่ update ทะเบียน กฎหมายใหม่ เป็นประจำ   

**********************************************************************

 

 

 

อ่านเรื่องทั้งหมด

   รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมใหม่ล่าสุด

รหัส หัวข้อ ชื่อ ชม / ตอบ วันที่
197 การรับช่วงต่อเกี่ยวกับวัตถุอันตราย... charinrat saklo 32 / 4 [05 ก.พ. 61]
191 ทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ISO 14001... Phol Kuion 846 / 4 [03 เม.ย. 60]
187 ความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม... อัครชัย พละดล 654 / 1 [03 มี.ค. 60]
186 การขึ้นทะเบียน วอ.อก 7 และ สอ.1 Tan W 676 / 3 [02 มี.ค. 60]
185 การทำทะเบียนสารเคมี สุจิตรา เจริญสุข 734 / 1 [10 ก.พ. 60]
184 ตัวอย่าง QM และบริบทองค์กร จำนงค์ ราชตัน 1,341 / 1 [19 ม.ค. 60]
177 ก๊าซหุงต้ม ตฤณภัท 732 / 2 [19 ธ.ค. 59]
175 หลอดไฟต่างๆต้องขึ้นทะเบียน สอ.1หรือไม่ครับ... balloon 783 / 2 [11 พ.ย. 59]
172 เรื่องการตรวจวัดปริมาณสารเคมีในพื้นที่ทำงาน... สุจิตรา 719 / 2 [19 ต.ค. 59]
168 ขอกฎหมายฉบับภาษาอังกฤษ Atcharaporn Khamkud 1,188 / 1 [13 ก.ย. 59]
         
ดูกระทู้ทั้งหมด