รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> เลือกตั้ง คปอ.
 
การเลือกตั้ง คปอ. ถ้าในบริษัทมีพนักงานที่เป็น subcontract เค้าสามารถสมัครเป็น คปอ.ในโรงงานได้หรือเปล่าคะ และเราจะเลือกให้เค้าเป็น คปอ. ได้หรือไม่
 
ผู้ตั้ง : สุจิตรา เจริญสุข วันที่ : 26 ก.ค. 59 17:13:02 น. ผู้ชม : 15,967
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
พรบ.ความความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทำงานหรือทำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม
ดังนั้น Subcontractor ที่ทำงานเป็นประจำ ไม่ใช่งานชั่วคราวระยะสั้นๆ ย่อมมีสิทธิเป็น คปอ.ด้วย โดยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคปอ.ตามที่กฎหมายกำหนดด้วยครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 27 ก.ค. 59 22:04:33 น.