รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> ความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม
 
สอบถามกฎหมายที่ระบุว่าโรงงานต้องเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม (ที่ไม่ใช่กฎหมาย รว.) เนื่องจากโรงงานไม่เข้าข่ายตามกฎหมาย รว.
 
ผู้ตั้ง : อัครชัย พละดล วันที่ : 03 มี.ค. 60 08:16:13 น. ผู้ชม : 15,907
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
โดยทั่วไป ถ้าเป็นโรงงานอยู่นอกนิคมฯ ไม่มีกำหนดความถี่ในการตรวจวัดคุณน้ำเสียครับ แต่ผมแนะนำให้ตรวจวัดอย่าางน้อยปีละ 1-2 ครั้ง แต่ถ้ามี EIA ต้องยึด EIA เป็นหลักครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 05 มี.ค. 60 22:28:58 น.