รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> เริ่มทำทะเบียนกฎหมาย เริ่มจากตรงไหนดีค่ะ TT
 
ตอนนี้ดูส่วนงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมค่ะ
ต้องเริ่มทำทะเบียนกฎหมาย มีขั้นตอนหรือแบบฟอร์มอย่างไรบ้างค่ะ
 
ผู้ตั้ง : Thanatchaporn Karuna วันที่ : 28 ส.ค. 61 13:22:22 น. ผู้ชม : 18,537
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณค่ะ คุณปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
 
ผู้ตั้ง : Thanatchaporn K วันที่ : 18 ก.ย. 61 09:48:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
การจะเริ่มต้นทำทะเบียนกฎหมายนั้น ให้พิจารณาดังนี้
1. ทางองค์กรจะต้องทำการชี้บ่ง Envi aspect (ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมก่อน เพื่อให้รับทราบว่ามี aspects ใดบ้างที่เกี่ยวกับองค์กร
2. ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รว.4) และ/หรือ EIA (ถ้ามี) รวมถึงใบอนุญาตการใช้ที่ดิน (กรณีที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) เพื่อสรุปว่ามีเงื่อนไขใดบ้าง ->เงื่อนไขนี้ต้องอยู่ในทะเบียนกฎหมาย
3. สำรวจว่ามีข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมจากลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ เช่น การใช้สารต้องห้าม RoHS, PFOS, REACH, SoC เป็นต้น
4. จัดหมวดหมู่ของผลกระทบ เช่น หมวดน้ำเสีย, หมวดขยะของเสีย, หมวดพลังงาน เป็นต้น หากแบ่งหมวดไม่ถูก ให้แบ่งหมวดตามที่ PYC Center จัดหมวดหมู่ทางขวามือของหน้าเวปนี้ก็ได้ครับ
5. ขึ้นทะเบียนกฎหมายดังกล่าว รวมถึงข้อบังคับผูกมัดที่เกี่ยวข้อง แล้วประเมินว่าดำเนินการตามได้ครบถ้วนหรือไม่
6. ถ้าพบว่ายังไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง และครบถ้วน ให้ประเมินว่า ไ่สอดคล้อง แล้วจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action plan) เพื่อให้สอดคล้องต่อไปครับ
สำหรับตัวอย่างของทะเบียนกฎหมาย ให้เข้าไปที่หมวดทะเบียนกฎหมายและเกสารอื่น ด้านขวามือของเวปหน้านี้ครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 02 ก.ย. 61 17:35:28 น.