รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> การขึ้นทะเบียน วอ.อก 7 และ สอ.1
 
ขอสอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนค่ะ
1. บัญชีรายชื่อ 53 รายการ หากมีการครอบครองต้องเป็นสารเคมีชนิดเดียว ใช่ไหมค่ะ กรณีเป็น mixture แต่มีส่วนประกอบที่ปรากฎในรายการ นับด้วยไหมค่ะ
2 มีการใช้ทินเนอร์ AAA (มีส่วนผสมของ methanol เป็น 1 ใส่วนประกอบ) ในงานซ่อมบำรุง และน้ำมันสน-ซักแห้ง (มีส่วนผสมของ Solvent 3040 และ methyl acetate) ต้องขึ้นทะเบียน วอ.อก 7 ไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : Tan W วันที่ : 02 มี.ค. 60 11:40:57 น. ผู้ชม : 16,284
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5
ที่ทำอยู่คือ ดูตามปริมาณโดยน้ำหนัก(% by weight) ที่อยู่ในส่วนผสม ถ้าความเข้มข้นเป็นไปตามกฎหมายระบุ ก็แจ้งค่ะ แต่ถ้าความเข้มข้นไม่ถึงที่กฎหมายระบุ ก็ไม่ได้แจ้ง
 
ผู้ตั้ง : ชญานิษฐ์ อาจวิชัย วันที่ : 21 ก.ย. 61 09:30:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 4
ในบัญชี53รายการ จะระบุส่วนผสมเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้ หากสารส่วนผสมมีเปอร์เซ็นต์ตามที่กำหนด ต้องแจ้ง วอ.อก.7
 
ผู้ตั้ง : Thiti วันที่ : 27 ก.ค. 61 10:45:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุณค่ะ คุณปิยะชัย
 
ผู้ตั้ง : Tan W วันที่ : 14 มี.ค. 60 09:56:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
บางรายการของวอ.อก.7 เช่น Methanol มี CAS No.67-56-1 ไม่อยู่ในรายการสอ.1
แต่ที่ต้องยื่น สอ.1 เนื่องจากมีจุดวาบไฟ 11 C เข้าข่ายรายการที่ 859 ซึ่งเป็นของเหลวไวไฟสูงครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 05 มี.ค. 60 13:52:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ตามบัญชีรายชื่อ 53 รายการ จะเป็นสารเดี่ยว แต่ถ้ามีการระบุ % ของสารเคมีดังกล่าว จะเป็นสารผสมที่มีสัดส่วนมากกว่าที่วอ.อก7 กำหนด เช่น สารผสมอะซีโตน ที่มีความเข้มข้น เกินกว่า 75 % w/w จะต้องยื่น วอ.อก.7 แต่ถ้าสารผสมมีอะซีโตนน้อยกว่า 75 % w/w ก็ไม่ต้องยื่นครับ แต่ถ้ามี Methanol ที่เป็นสารเดี่ยวต้องยื่นวอ.อก.7 (ไม่มีระบุอัตราส่วน) สารผสม Methanol ไม่ต้องยื่น วอ.อก.7 ครับ
หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อไปที่สำนักควบคุมวัตถุอันตราย - กรมโรงงานอุตสาหกรรม ครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 05 มี.ค. 60 13:40:20 น.