รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> สอบถามเรื่องการครอบครองวัตถุอันตราย
 
ขอสอบถามค่ะ
คือบริษัทได้ซื้อสารเคมีที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย จาก Vendor ภายในประเทศมาใช้งานทางงานอุตสาหกรรม ปริมาณ 30 กก./ปี แบบนี้บริษัทจะต้องขออนุญาตครอบครองหรือไม่ค่ะ หรือว่าบริษัทจะต้องยื่นเอกสารอื่นและต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างค่ะ
ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : Opap วันที่ : 14 มิ.ย. 59 10:39:02 น. ผู้ชม : 16,041
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5
ขอบคุณ คุณปิยะชัย มากนะค่ะ
 
ผู้ตั้ง : charinrat saklo วันที่ : 15 มิ.ย. 59 16:38:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 4
ทั้งสองรายการต้องยื่น วอ.อก.7 ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (แบบ วอ./อก.7/) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ 2547
แต่มีเฉพาะ Acetone ที่ต้องส่ง สอ.1 ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 14 มิ.ย. 59 23:13:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
เป็นสารผสมค่ะ ซึ่งทางบริษัทใช้อยู่จะมี 2 สารค่ะที่ตรงกับในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย คือ
1.Methanol 99.85 %
2.Acetone 99.5 %
 
ผู้ตั้ง : charinrat saklo วันที่ : 14 มิ.ย. 59 15:14:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
เป็นสารผสมค่ะ ซึ่งทางบริษัทใช้อยู่จะมี 2 สารค่ะที่ตรงกับในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย คือ
1.Methanol 99.85 %
2.Acetone 99.5 %
 
ผู้ตั้ง : charinrat saklo วันที่ : 14 มิ.ย. 59 15:14:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ไม่ทราบว่าเป้นสารเดี่ยว หรือสารผสม และเป็นสารเคมีประเภทใด กรุณาระบุชื่อสารเคมีให้ชัดเจน เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้แตกต่างกันครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 14 มิ.ย. 59 13:45:21 น.