รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> ยกเลิกกฎหมาย
 
ประกาศนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 45/2541 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม ถูกยกเลิกไปแล้วใช่หรือเปล่าคะ ถ้าถูกยกเลิก แล้วประกาศแนบท้ายถูกยกเลิกด้วยหรือเปล่าคะ
 
ผู้ตั้ง : สุจิตรา เจริญสุข วันที่ : 21 ก.ค. 59 14:33:14 น. ผู้ชม : 15,747
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ใช่ครับ ถูกยกเลิกไปแล้ว ดังนั้นเอกสารแนบท้ายก็สิ้นสภาพไปโดยปริยายด้วยครับ และกำหนดค่าน้ำทิ้งใหม่ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมที่ ๗๘/๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 24 ก.ค. 59 13:47:07 น.