รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> อยากสอบถามว่า โรงงานผลิตแผ่นไม้บอร์ดจากไม้ยางพารา เป็นโรงงานประเภท 3 (38) ใช่ไหมค่ะ
 
สวัสดีค่ะ
อยากสอบถามเรื่องประเภทโรงงานค่ะ
1. โรงงานผลิตไม้บอร์ดจากไม้ยางพารา ( ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์)
2. โรงงานผลิตกระดาษเคลือบเมลามีน ( นำกระดาษ raw paper มาเคลือบกาว)
3. โรงงานผลิตไม้ MDF จากไม้ยางพารา
ไม่ทราบว่า ทั้ง 3 โรงงาน เป็น รง. ประเภท ที่ 3 (38) ใช่ไหมค่ะ ถ้าไม่ใช่ เป็นประเภทไหนค่ะ

และอีก1 คำถามค่ะ
หากโรงงานยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีเฉพาะบ่อกักเก็บ ก่อนปล่อยออก แต่ไม่ได้กระทำการใดๆ ก่อนปล่อยออก
ต้องจัดการยังงัยค่ะ ถึงจะให้ค่าน้ำที่ปล่อยออกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ต้องดูถึงปริมาณน้ำเสียที่ออกมาจากผลิตด้วยใช่ไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : นลัทพร ชุมสว่าง วันที่ : 04 เม.ย. 56 16:06:00 น. ผู้ชม : 14,527
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : นลัทพร ชุมสว่าง วันที่ : 05 เม.ย. 56 16:21:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
การจำแนกประเภทโรงงานนั้น อ้างอิงตามกฎกระทรวง(พ.ศ.2535)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 โดยจะอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่กรมโรงงาน ซึ่งจะระบุในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ครับ นอกจากนี้ ยังมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าวด้วย เช่น ไม่ให้ปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงาน หรือ ต้องมีระบบบำบัดมลพิษ เป็นต้น
ดังนั้น จึงแนะนำให้ปรึกษาจากเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดดีกว่าครับ
การกักเก็บน้ำเสียในบ่อดิน ย่อมถือว่าเป็นการปล่อยมลพิษทางน้ำลงสู่ดินหรือสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ดังนั้น ต้องดูว่าน้ำเสียนั้นมีค่า BOD หรือ COD หรือ ค่ามลพิษอื่นๆสูง ต้องมีระบบการบำบัดที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอให้คุณภาพน้ำเสียอยู่ในค่าที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน กำหนด
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 04 เม.ย. 56 22:21:02 น.