รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> Competence ต่างจาก Competency อย่างไร
 
บริษัททำระบบ ISO 9001 เห็นอาจารย์พูดถึง Competency แต่จากข้อกำหนดมีแตคำว่า Competence แล้วสองคำนี้ต่างกันอย่างไรครับ
 
ผู้ตั้ง : ชัยยศ วันที่ : 21 ส.ค. 53 22:57:02 น. ผู้ชม : 14,325
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
เป็นที่น่าสังเกตว่า เราจะไม่พบคำศัพท์ “Competency” ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรือมาตรฐาน ISO ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 17025 แต่จะพบคำศัพท์คำหนึ่งที่ใกล้เคียงกัน คือคำว่า “Competence” แทน ก็อย่าได้แปลกใจ เพราะคำศัพท์ทั้งสองมีความหมายคล้ายคลึงกันมากแล้วแต่ที่มา ผู้เขียนขอสรุปความสั้นๆ กล่าวคือ Competency เป็นคำที่ใช้กันมากจากบทความหรือหนังสือจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของงานเป็นหลักโดยยึดถือว่า Competency เป็นลักษณะเฉพาะตัว (Personal attribute) และความสามารถของพนักงานเป็นสำคัญ ไม่ใช่คำนึงถึงแต่ความสามารถตามตำแหน่งงานเท่านั้น แต่หากต้องคำนึงถึงความสามารถของพนักงานที่แตกต่างกันด้วย แม้ว่า เขาเหล่านั้นจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ก็ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถเท่ากัน แต่เนื่องจากมาตรฐาน ISO จะพัฒนามาจากมาตรฐานของอังกฤษ (British Standard) เช่น ISO 9001 พัฒนามาจากมาตรฐาน BS 5750, ISO 14001 พัฒนามาจากมาตรฐาน BS 7750 เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานของอังกฤษดังกล่าวจะใช้คำว่า Competence เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ มาตรฐาน ISO จึงใช้คำว่า Competence ในข้อกำหนดด้วยเช่นกัน และอีกประการหนึ่งคือ Competence มุ่งเน้นไปที่การสร้างมาตรฐานของงานเป็นหลัก โดยยึดถือว่า competence เป็นความสามารถของพนักงานตามตำแหน่งหรือตามความรับผิดชอบเท่านั้น พูดง่ายๆก็คือว่า ถ้าตำแหน่งงานหรือลักษณะงานนั้นต้องการความสามารถ (Competence) เพียงแค่นี้ พนักงานมีความสามารถเพียงแค่นั้นก็ได้แล้ว
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 22 ส.ค. 53 09:49:59 น.