รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> จริง หรือ ไม่ ? ถ้ามีใบอนุญาต การแต่งแร่ ตาม พ.ร.บ.แร่ 2510 แล้ว ไม่ต้อง ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
 
เรียนอาจารย์ปิยะชัย ครับ ผมขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ในกรณีที่มีคำถาม จาก ผู้ประกอบการที่ มี ประทานบัตร ในการทำเหมืองแร่ เรียบร้อยแล้ว คือ จริง หรือ ไม่ ? ถ้ามีใบอนุญาต การแต่งแร่ ตาม พ.ร.บ.แร่ 2510 แล้ว ไม่ต้อง ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
 
ผู้ตั้ง : จิรทีปต์ เดชา วันที่ : 08 พ.ค. 55 20:27:17 น. ผู้ชม : 13,561
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 586
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/332/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 585
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 584
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 583
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/332/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 582
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/288/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 581
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 580
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/288/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 579
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:26:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 578
w9ocfah7gi
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:26:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 577
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:26:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 576
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:26:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 575
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:26:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 574
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : w2swpy7wjf วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:26:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 573
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:21:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 572
whp17sx2jj
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:21:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 571
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:21:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 570
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:21:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 569
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : w2v3jsg7ze วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:21:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 568
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:12:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 567
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:12:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 566
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:06:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 565
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 564
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 563
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 562
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 561
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 560
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 559
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 558
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 557
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 556
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 555
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 554
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 553
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 552
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 551
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 550
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 549
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 548
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 547
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 546
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 545
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 544
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 543
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 542
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 541
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 540
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 539
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 538
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 537
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 536
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 535
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 534
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 533
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 532
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 531
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 530
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 529
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 528
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 527
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 526
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 525
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 524
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 523
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 522
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 521
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 520
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 519
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 518
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 517
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 516
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 515
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 514
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 513
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 512
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 511
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 510
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 509
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 508
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 507
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 506
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 505
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 504
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 503
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 502
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 501
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 500
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 499
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 498
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 497
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 496
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 495
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 494
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 493
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 492
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 491
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 490
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 489
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 488
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 487
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 486
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 485
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 484
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 483
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 482
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 481
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 480
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 479
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 478
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 477
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:43:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 476
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 475
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 474
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 473
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 472
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 471
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 470
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 469
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 468
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 467
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 466
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 465
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 464
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 463
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 462
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 461
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 460
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 459
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 458
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 457
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 456
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 455
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 454
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 453
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 452
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 451
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 450
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 449
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 448
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 447
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 446
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 445
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 444
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 443
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 442
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 441
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 440
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 439
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 438
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 437
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 436
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 435
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 434
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 433
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 432
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 431
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 430
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 429
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 428
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 427
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 426
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 425
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 424
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 423
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 422
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 421
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 420
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 419
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 418
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 417
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 416
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 415
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 414
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 413
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 412
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 411
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 410
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 409
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 408
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 407
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 406
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 405
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 404
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 403
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 402
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 401
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 400
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 399
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 398
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 397
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 396
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 395
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 394
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 393
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 392
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 391
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 390
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 389
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 388
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 387
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 386
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 385
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 384
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 383
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 382
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 381
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 380
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 379
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 378
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 377
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 376
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 375
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 374
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 373
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 372
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 371
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 370
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 369
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 368
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 367
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 366
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 365
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 364
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 363
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 362
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 361
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 360
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 359
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 358
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 357
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 356
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 355
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 354
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 353
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 352
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 351
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 350
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 349
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 348
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 347
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 346
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 345
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 344
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 343
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 342
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 341
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 340
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 339
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 338
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 337
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 336
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 335
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 334
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:42:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 333
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 332
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 331
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 330
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 329
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 328
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 327
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 326
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 325
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 324
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 323
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 322
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 321
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 320
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 319
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 318
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 317
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 316
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 315
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 314
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 313
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 312
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 311
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 310
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 309
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 308
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 307
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 306
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 305
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 304
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 303
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 302
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 301
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 300
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 299
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 298
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 297
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 296
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 295
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 294
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 293
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 292
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 291
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 290
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 289
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 288
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 287
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 286
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 285
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 284
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 283
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 282
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 281
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 280
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 279
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 278
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 277
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 276
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 275
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 274
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 273
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 272
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 271
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 270
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 269
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 268
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 267
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 266
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 265
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 264
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 263
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 262
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 261
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 260
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 259
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 258
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 257
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 256
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 255
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 254
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 253
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 252
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 251
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 250
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 249
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 248
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 247
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 246
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 245
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 244
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 243
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 242
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 241
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 240
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 239
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 238
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 237
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 236
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 235
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 234
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 233
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 232
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 231
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 230
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 229
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 228
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 227
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 226
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 225
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 224
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 223
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 222
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 221
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 220
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 219
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 218
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 217
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 216
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 215
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 214
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 213
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 212
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 211
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 210
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 209
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 208
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 207
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 206
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 205
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 204
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 203
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:35:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 202
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 201
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 200
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 199
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 198
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 197
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 196
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 195
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 194
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 193
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 192
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 191
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 190
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 189
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 188
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 187
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 186
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 185
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 184
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 183
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 182
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 181
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 180
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 179
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 178
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 177
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 176
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 175
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 174
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 173
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 172
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 171
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 170
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 169
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 168
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 167
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 166
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 165
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 164
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 163
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 162
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 161
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 160
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:34:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 159
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 158
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 157
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 156
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 155
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 154
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 153
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 152
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 151
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 150
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 149
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 148
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 147
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 146
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 145
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 144
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 143
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 142
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 141
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 140
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 139
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 138
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 137
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 136
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 135
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 134
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 133
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 132
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 131
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 130
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 129
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 128
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 127
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 126
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 125
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 124
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 123
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 122
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 121
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 120
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 119
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 118
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 117
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 116
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 115
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 114
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 113
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 112
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 111
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 110
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 109
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 108
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 107
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 106
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 105
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 104
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 103
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 102
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 101
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 100
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 99
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 98
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 97
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 96
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 95
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 94
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 93
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 92
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 91
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 90
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 89
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 88
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 87
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 86
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 85
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 84
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 83
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 82
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 81
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 80
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 79
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 78
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 77
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 76
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 75
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 74
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 73
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 72
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 71
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 70
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 69
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 68
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:35:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 67
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 66
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 65
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 64
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 63
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 62
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 61
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 60
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 59
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 58
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 57
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 56
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 55
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 54
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 53
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 52
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 51
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 50
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 49
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 48
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 47
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 46
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 45
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 44
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 43
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 42
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 41
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 40
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 39
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 38
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 37
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 36
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 35
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 34
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 33
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 32
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 31
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 30
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 29
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 28
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 27
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 26
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 25
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 24
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 23
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 22
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 21
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 20
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 19
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 18
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 17
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 16
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 15
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 14
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 13
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 12
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 11
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 10
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 9
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 8
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 7
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 6
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 5
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:59:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 4
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 04:07:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
ในกรณีที่ไม่มีประทานบัตร แต่ก่อสร้างโรงแต่งแร่ ที่มีเครื่องจักรที่มีกำลังไฟฟ้า ประมาณ ๑๑๐ แรงม้า ไฟฟ้า ๓ เฟส เพื่อใช้ในการแต่งแร่ ล้างแร่ ที่ลักลอบขุด จะถือว่าฝ่าฝืน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ หรือไม่ครับ
 
ผู้ตั้ง : ธรรมวิทย์ วันที่ : 27 ก.พ. 59 09:31:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
ขอบพระคุณมากๆๆ เลย ครับ
 
ผู้ตั้ง : จิรทีปต์ เดชา วันที่ : 09 พ.ค. 55 20:02:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
จากการศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเหมืองแร่นั้นมีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามพรบ.แร่ พ.ศ.๒๕๑๐ แต่ในขณะเดียวกันโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงโม่หิน บด ย่อยหิน แม้กระทั่งการขุดดิน และตักดิน ขุดทราย ฯลฯ จะอยู่ในข่ายของโรงงานลำดับที่ 3 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๓๕ ออกตามความพรบ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาจากเขตพื้นที่สัมปทานบัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. หากดินหรือหินในเขตคำขอดังกล่าวเป็นแร่ ต้องมาดำเนินการเพื่อขอประทานบัตรตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุมและอนุญาตจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังจะเห็นได้จากความในหมวด ๘ การแต่งแร่ มาตรา ๑๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดแต่งแร่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ หรือเป็นผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว หรือผู้ถือประทานบัตรซึ่งแต่งแร่ภายในเขตเหมืองแร่
2. แต่หากปรากฎว่าดินนั้นมิใช่แร่และมีวัตถุประสงค์จะขุดดินไปใช้ในการก่อสร้างหรือวัตถุประสงค์อื่นๆนอกเขตพื้นที่สัมประทาน ให้ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น เป็นโรงงานลำดับที่ ๓(๒) เป็นต้น

ยกตัวอย่างเช่น การที่บริษัทแห่งหนึ่งส่งดินลูกรังให้โรงงานผลิตปูนซีเมนต์โดยที่โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ รับซื้อลูกรังดังกล่าว แสดงว่าลูกรังนั้นเป็นดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ดังนั้น การประกอบกิจการขุดดินของบริษัทแห่งนี้ จึงเป็นการทำเหมือง ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจึงเป็นประทานบัตรโดยอนุโลมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับแร่ดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ เสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้บริษัทแห่งนี้จะต้องนำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) ประเภท ๓ (๒) มาประทับตราเป็นประทานบัตรโดยอนุโลมให้ถูกต้อง

ถ้าดินดังกล่าวเป็นแร่ต้องชำระค่าภาคหลวงแร่ และในกรณีนำแร่ไปใช้ในวัตถุ ประสงค์อื่น ก็ต้องชำระค่าภาคหลวงแร่ก่อนจะทำการขนแร่ออกนอกเขตประทานบัตรด้วย

กรณีตัวอย่างการขออนุญาตขุดดินเหนียวไปใช้ในโรงงานเซารามิค จะต้องพิจารณาตามข้อ ๗ ของกฎกระทรวงฯ ได้กำหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ขุดหรือลอกกรวดทรายหรือดินตามลำดับที่ ๓(๒) แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ประกอบกิจการขุดหรือลอกดินเหนียวสีหรือดินซีเมนต์และยังมีอายุอยู่ในวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับเป็นประทานบัตรตามกฎหมายว่าด้วยแร่โดยอนุโลม ซึ่งจะมีผลทำให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองสถานะกล่าวคือ เป็นประทานบัตรโดยอนุโลมตามกฎหมายว่าด้วยแร่สถานะหนึ่ง และอีกสถานะหนึ่งเป็นใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ดังนั้น เมื่อใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานถูกยกเลิกหรือเพิกถอนไม่มีผลต่อประทานบัตรโดยอนุโลมตามกฎหมายว่าด้วยแร่

กล่าวโดยสรุป หากผู้ประกอบการดำเนินการแต่งแร่ ตามพรบ.แร่ พ.ศ.๒๕๑๐ ในเขตพื้นที่ และ กรอบของการรับสัมประทานดังกล่าว มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้ครับ แต่หากประกอบกิจการอื่นๆของการทำเหมือง นอกเหนือจากการแต่งแร่ ต้องพิจารณาประเภทกิจการตามพรบ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบด้วยครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 09 พ.ค. 55 11:09:49 น.