รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> เรื่องการขอหารือกฎหมายของกระทรวง
 
ในการขอหารือกฎหมายเราต้องดำเนินการยังไงบ้างค่ะ
คือ ในกฎหมายเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน 2553
เราไม่สามารถติดตั้งระบบป้องกันอัตโนมัตได้ เราต้องนำเนินเอกสารอย้างไรบ้างในการหารือ

 
ผู้ตั้ง : นิตยา ตะนัดไชย วันที่ : 17 ม.ค. 55 11:04:33 น. ผู้ชม : 13,479
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ในประเด็นของกฎหมายฉบับนี้ ยังมีผู้เข้าใจผิดคิดว่าทุกหมวดจะมีผลบังคับใช้ 29 กย. 2555 แต่ข้อเท็จจริง มีข้อบัญญัติบางหมวดที่ต้องดำเนินการเลย ตาม "ข้อ ๒๘ สำหรับโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการก่อนวันที่กฎหมายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ การดำเนินการตามหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ " แต่หมวดอื่นๆนอกเหนือจากนี้ คือ หมวดที่ ๑, หมวด ๖, หมวด ๗ และ หมวด ๘ ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นตามข้อที่ ๒๘ นี้ แสดงว่า โรงงานที่ตั้งมาก่อนกฎหมายฉบับนี้ ต้องดำเนินการตาม หมวดที่ ๑, หมวด ๖, หมวด ๗ และ หมวด ๘ ดังกล่าวโดยทันทีที่กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กย.๒๕๕๒
ดังนั้น ผมเสนอให้หารือไปที่ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย หรือ สำนักกฎหมาย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) ครับ น่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 17 ม.ค. 55 15:49:04 น.