รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> กฎหมายเกี่ยวกับบ้านพักพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 
สอบถามตามหัวข้อเลยค่ะ ไม่ทราบว่ามีรึเปล่าค่ะ
 
ผู้ตั้ง : PALMY วันที่ : 05 ก.ค. 54 16:01:04 น. ผู้ชม : 14,288
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
ในความเห็นของผม ไม่มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยบ้านพักของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ถ้าพูดถึงสวัสดิการเกี่ยวกับอนามัยของลูกจ้าง (ไม่คำนึงว่าเป็นต่างด้าวหรือไม่) ซึ่งระบุสวัสดิการน้ำดื่มและห้องน้ำห้องส้วมนั้นมีกฎหมายสำคัญๆ ที่เกี่้ยวข้อง 2 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเวลาทำงาน วันหยุดงานของลูกจ้าง การใช้แรงงานหญิงและเด็ก การจ่ายค่าจ้าง และการจัดให้มีสวัสดิการเพื่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง และ กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 05 ก.ค. 54 22:46:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ เป็นพนักงานต่างด้าว และรูปแบบ ขนาดห้อง สัดส่วนเท่าไหร่ จำนวนพนักงานและห้องน้ำห้องส้วม กฎหมายระบุหรือไม่ค่ะ
 
ผู้ตั้ง : PALMY วันที่ : 05 ก.ค. 54 16:26:01 น.