รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> พึ่งเริ่มทำระบบ iso 14001-2015
 
สวัสดีค่ะอาจารย์ กำลังทำiso 14001 ตอนนี้พบสิ่งที่เป็นกังวล คือเรื่องน้ำ เวลาฝนตกหนักมากๆน้ำจากท่อภายนอกโรงงานดันเข้ามาในท่อภายในโรงงานเป็นลักษณะน้ำโคลนดำๆ ซึ่งเราก็วางท่อสูงกว่าท่อนอกโรงงานแล้ว แต่ถ้าตกหนักมากก็จะดันเข้ามา ถ้าระบบภายในของเราทำถูกต้อง อย่างนี้จะทำให้เราตกเรื่องน้ำหรือไม่คะอาจารย์
 
ผู้ตั้ง : Phusadi วันที่ : 15 พ.ค. 63 10:53:06 น. ผู้ชม : 13,010
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณค่ะอาจารย์ที่ช่วยอธิบาย และ ยังแนะนำให้นำเรื่องนี้ไปวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ขอบคุณมากค่ะ
 
ผู้ตั้ง : Phusadi วันที่ : 15 พ.ค. 63 16:57:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
แม้ว่าระบบการบำบัดน้ำเสียของโรงงานจะกระทำอย่างถูกต้อง แต่การนิคมฯ จะเชื่อในผลการวิเคราะห์น้ำจาก Lab เขามากกว่าครับ เมื่อเป็นเช่นนี้ ผลการวิเคราะห์น้ำก็อาจจะไม่ผ่าน แต่อย่างไรก็ตาม ทางโรงงานก็นำผลการตรวจวัดน้ำที่ไม่ผ่าน ไปออกเป็น NC หรือ CAR เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปได้ครับ (อย่าลืมเอาเรื่องนี้ไปททบทวนความเสี่ยงด้วย)
วิธีการแก้ไขจะต้องทำประตูระบายน้ำ ในกรณีที่ฝนตกหนักต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อกั้นมิให้น้ำจากข้างนอกไหลเข้ามาในท่อของโรงงาน โดยอาจจะทำแบบ manual หรือ ควบคุมด้วยวาวล์อัตโนมัติ (คล้ายๆลูกลอยปั๊มน้ำก็ได้) ในอีกวิธีหนึ่ง คือ การติดตั้ง check valve ที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูง
ในกรณีที่โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมฯ จะเจอปัญหามากว่าน้ำเสียจากโรงงานข้างเคียงอาจจะไหลย้อนเข้าสู่ในระบบท่อโรงงานเรา ดังนั้น พยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังฝนตกอย่างน้อย 2 วัน
มีบางโรงงานจะให้เก็บตัวอย่างน้ำชุดเดียวกันกับที่ผู้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากนิคมฯ โดยหวังว่าจะใช้เป็นค่าที่จะนำไปโต้แย้งกับการนิคมฯ ผมคิดว่าไ่มีผลและไร้ประโยชน์ เพราะโดยประสบการณ์ที่ทำงานมา ผู้รับสัมปทานในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจะใช้ผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการของเขาเป็นหลัก ไม่รับฟังหรือยอมรับผลจาก Lab นอกที่เราว่าจ้างเลยครับ เว้นแต่เราจะพิสูจน์ได้ว่า ค่าที่ตรวจพบเกินกว่าที่กำหนดไม่ได้เกิดจากการประกอบกิจการภายในโรงงาน
ส่วนโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมฯ ต้องระวังสารเคมีจากการทำการเกษตรของชาวบ้านในละเแวกนั้น เนื่องจาก อาจจะพบสารปนเเปื้อนจากยาฆ่าแมลงหรือเคมีในการกำจัดวัชพืชหรือเคมีจากปุ๋ย เป็นต้น
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 15 พ.ค. 63 11:30:03 น.