รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> การตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง กรมเจ้าท่า และอุตสาหกรรม
 
มีกฎหมายตัวใดที่ระบุว่าต้องส่งผลการ ตรวจคุณภาพน้ำทิ่ง กรมเจ้าท่า และอุตสาหกรรม ต้องมีการส่งรานงานราชการ และความถึ่ในการเก็บน้ำ บ้างอ่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : วราพร มั่นคง วันที่ : 06 ธ.ค. 61 22:05:04 น. ผู้ชม : 12,962
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ให้อ้างอิงระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ดังนี้ "กรณีผู้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับอนุญาตต้องตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยให้ตรวจสอบความเป็นกรดด่าง (pH) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณสารละลายในน้ํา (DS) ปริมาณน้ําและไขมัน (FOG) และปริมาณความสกปรก (BOD และ COD) ส่งให้สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ําหรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบทุก ๓ เดือน"
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 11 ธ.ค. 61 09:52:10 น.