รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> การรับช่วงต่อเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
 
ขอสอบถามค่ะ
คือบริษัท A เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการอยู่ในบริษัท B แล้วบริษัท A ได้มีการใช้วัตถุดิบอันตรายที่มีในรายการวัตถุอันตรายโดยได้ทำการยื่นหารือที่กรมวัตถุอันตรายเรียบร้อย แล้วทีนี้บริษัท A จะปิดกิจการค่ะโดยมี บริษัท B รับซื้อกิจการต่อทั้งหมด ในกรณีอยากทราบว่าบริษัท A และบริษัท B จะต้องดำเนินการยื่นหรือแจ้งอะไรบ้างค่ะ
ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : charinrat saklo วันที่ : 05 ก.พ. 61 15:51:56 น. ผู้ชม : 1,041
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4
บริษัทแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการแล้ว ให้ติดต่อไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอยกเลิกเลขประจำตัว 13 หลักสำหรับการจัดการของเสียด้วยครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 14 ก.พ. 61 13:18:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
แล้วบริษัท A จะต้องแจ้งยกเลิกอะไรหรือไม่ค่ะ
 
ผู้ตั้ง : Charin Sak วันที่ : 06 ก.พ. 61 09:16:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
แล้วบริษัท A จะต้องแจ้งยกเลิกอะไรหรือไม่ค่ะ
 
ผู้ตั้ง : Charin Sak วันที่ : 06 ก.พ. 61 08:54:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
1. ถ้าเป็นวัตถุอันตรายในข่าย วอ.อก.7 บริษัทต้องขอยื่นเพิ่มครับ
2. ถ้าเป็นวัตถุอันตรายในข่ายบัญชีที่ 5.6 จะต้องยื่น วอ.อก.20 ครับ
3. ถ้าเป็นสารเคมีอันตรายในข่าย สอ.1 และ สอ.3 ก็ต้องยื่นเพิ่มและตรวจวัดความเข้มช้น เพิ่มเติมเช่นกัน
4. ในกรณีที่การครอบครองวัตถุอันตราย ที่เข้าข่าย บฉ. จะต้องส่งพนักงานไปสอบเป็นบุคลากรเฉพาะวัตถุอันตราย และยิ่น บฉ.4 เป็นประจำทุกปี
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 05 ก.พ. 61 22:47:41 น.