รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> สวัสดีค่ะ ขอสอบถามค่ะ
 
กฎหมายกรมเจ้าท่าเรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ยังกำหนดใช้อยู่ไหมค่ะ แล้วกฎหมายกรมเจ้าท่าตัวไหนที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะ
 
ผู้ตั้ง : เมวิกา เส็งสิน วันที่ : 21 พ.ค. 58 17:21:36 น. ผู้ชม : 14,643
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
มีกฎหมายเกี่ยวกับน้ำทิ้ง ของกรมเจ้าท่า ที่บังคับใช้ดังต่อไปนี้
- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 419/2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 420/2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรออกสู่สิ่งแวดล้อม
- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 421/2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 435/2540 เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 25 พ.ค. 58 23:08:39 น.