รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> หน่วยงานราชการที่ขึ้นทะเบียนอบรมดับเพลิงและอพยพ
 
เว็บบ์รายชื่อหน่วยงานราชการที่ขึ้นทะเบียนอบรมดับเพลิงและอพยพ เปิดดูไม่ได้ค่ะ
 
ผู้ตั้ง : กนกวรรณ เศรษฐกุลวดี วันที่ : 11 ต.ค. 57 16:45:28 น. ผู้ชม : 14,495
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากค่ะ
 
ผู้ตั้ง : กนกวรรณ เศรษฐกุลวดี วันที่ : 13 ต.ค. 57 15:30:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
เนื่องจากสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปลี่ยนลิงค์การเชื่อมข้อมูล ดังนั้น ผมจึงแก้ไขบทความใหม่ ให้สามารถลิงค์ไปที่ฐานข้อมูลของสำนักความปลอดภัยใหม่ ทั้งนี้ เพราะต้องการให้ได้ข้อมูลที่ update มากที่สุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
แต่หากท่านใดไม่สามารถเปิดดูได้ กรุณาเมล์ไปแจ้งผมเพื่อขอสำเนารายชื่อหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้ครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 11 ต.ค. 57 20:20:38 น.