รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> กฎหมาย ห้องเย็นตัวใหม่
 
อยากทราบว่ากฎหมายไซโลและห้องเย็นตัวใหม่ยังไม่ออกมาหรือครับ ถ้าออกมาแล้วช่วยกระจ่ายหน่อยครับ ขอบคุณครับ
 
ผู้ตั้ง : บูคอรี สะแลแม วันที่ : 07 พ.ค. 54 09:15:43 น. ผู้ชม : 13,619
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3
เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายใหม่ ดังนั้นคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งทางกรมโรงงาน คงจะออกกฎหมายมารองรับครับ แต่ผมมีเอกสารที่ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงานประเภทที่ 92 (2549) ซึ่งจะใช้ในโรงงานห้องเย็นครับ สามารถเข้าไปโหลดได้ที่หมวดกฎหมาย ว่าด้วยคววามปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมทั่วไป
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 13 พ.ค. 54 22:58:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
ฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหมวด 1 ข้อ 4 ในการติดตั้งระบบทำความเย็นต้องจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการติดตั้ง การตรวจสอบและทดสอบหลังการติดตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด -- อยากทราบว่าอ้างอิงกฎหมายตัวใด หรือมีแบบการรายงานหรือไม่ค่ะ -- ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : PALMY วันที่ : 13 พ.ค. 54 09:49:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าหมายถึงกฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จะอยู่ในรายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมใหม่ ข้อที่ 6 วันที่ 11/4/2551 หรืออยู่ในรายการกฎหมาายหมวดความปลอดภัยและอาชีวอนามัยครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 07 พ.ค. 54 16:00:22 น.