รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> ตรวจสอบรอก
 
ขอรบถามอาจารย์ว่า ที่โรงงานมีรอกขนาด0.5ตันและ1ตันต้องตรวจอุปกรณ์ตามกฎหมายทุก 1 ปีหรือเปล่าคะ
เห็นกฎหมายกำหนดตั้งแต่3 ตันขึ้นไป
ขอบคุณค่ะ
ทัตติกา จิระธำรงค์กุล
E-mail [email protected]
 
ผู้ตั้ง : วิรัญญา ตอวิเชียร วันที่ : 04 มี.ค. 57 13:32:29 น. ผู้ชม : 15,052
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น
(๒) ปั้นจั่นที่ใช้งานอื่น ๆ
(ก) ขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัย ตามที่ผู้ผลิต กําหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นปีละหนึ่งครั้ง
ดังนั้น รอก/ปั้นจั่นขนาด 0.5 ตัน ไม่ต้องทดสอบ แต่ถ้าเป็นขนาด 1 ตันต้องทดสอบปีละ 1 ครั้งครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 04 มี.ค. 57 22:01:40 น.