การค้นหาและวิเคราะห์เจาะลึก Competency ภาคปฏิบัติ

 

ราคา 155

ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ Competency มีบันทึกอยู่ในหนังสือเล่มนี้ รวบรวมทุกรายละเอียดของการค้นหา และวิเคราะห์ Competency เพื่อการนำ Competency ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ และมี Competency Dictionary ไว้ท้ายเล่มเพื่อใช้ในการประเมิน Competency ได้จริง

ผู้ชม 4,895 วันที่ 05 เมษายน 2553