รายชื่อนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ

รายชื่อบริษัทฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 

เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายสอบถามถึงบริษัทที่สามารถฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบการใช้ก๊าซชนิดต่างๆ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผู้เขียนจึงขออนุญาตนำ link ของกรมธุรกิจพลังงานมาอ้างอิง เพื่อไม่ให้บริษัทของท่านหลงเชื่อส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับบางบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมฯ

http://www.doeb.go.th/v3/tab/dtanotice/regis_lpg55.pdf

http://www.doeb.go.th/v3/tab/dtanotice/AD4Innovation.pdf

 

ปิยะชัย  จันทรวงศ์ไพศาล

24 กพ.2556

ผู้ชม 4,170 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556