รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> ขอสอบถามเกี่ยวกับการลาบวช
 
ขอสอบถามท่านผู้รู้ทุกท่าน 1.ในการลาอุปสมบทตามกฎหมายของสำนักงานคุ้มครองแรงงานหรือประกันสังคมมีระบุไว้หรือไม่ว่ามีสิทธิลาอุปสมบทกี่วัน ถ้ามีช่วยแนะนำเอกสารที่เป็นรายลักษณ์อักษรให้ด้วยครับ 2.ในการลาอุปสมบทนั้นมีกฏหมายหรือเอกสารกำหนดหรือไม่ว่าทางบริษัทจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานอยู่หรือว่าไม่ต้องจ่ายค่าใดๆ ทั้งสิ้น หรือว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัท ถ้ามีช่วยแนะนำเอกสารที่เป็นรายลักษณ์อักษรให้ด้วยครับ ......... ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ
 
ผู้ตั้ง : สมเกียรติ วงศ์ไพบูลย์ วันที่ : 17 ม.ค. 54 11:31:31 น. ผู้ชม : 13,734
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8
คนอื่นไปตรวจประวัติให้ใด้หรือป้าว
 
ผู้ตั้ง : คชสาร วันที่ : 29 พ.ค. 62 17:49:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 7
อยากสอบถามข้อกฏหมายการลาบวช..ลาได้กี่วัน
และทางบริษัทจ่ายค่าแรงให้เราหรือเปล่าในช่วงเวลาที่ลาบวช..
 
ผู้ตั้ง : ณัฐวุติ วันที่ : 21 มี.ค. 62 20:15:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 6
ทำไมลาคลอดได้ ทำไมลาบวชไม่ได้ มันขัดศีลธรรมตรงไหนครับ
สรุปไม่เท่าเทียมกันเลยให้ผู้ชายได้รับสิทธิบ้าง
 
ผู้ตั้ง : 114 วันที่ : 05 พ.ค. 59 13:21:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 5
อุปสมบทลาได้กี่วัน,ต้องผ่านงานกี่ปี,ได้รับค่าจ้างหรืเปล่า
 
ผู้ตั้ง : สกุลรัตน์ วันที่ : 27 ม.ค. 58 16:37:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 4
ลาบวชได้กี่วัน


 
ผู้ตั้ง : วิเชียร วันที่ : 27 ก.พ. 57 15:17:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
3. ประเด็นการจ่ายค่าจ้างในช่วงวันลาบวช จึงขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับนายจ้าง แต่ถ้าไม่มีข้อตกลง และใช้สิทธิตามวันหยุดประจำสัปดาห์ , วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือวันลากิจ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งไม่ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี จะได้รับค่าจ้างนั้น
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 17 ม.ค. 54 20:35:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
2. ดังนั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานมิได้กำหนดสิทธิในการลาเพื่ออุปสมบทไว้ ลูกจ้างซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทจึงลาได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างนั้น หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมา เช่น ตกลงกับนายจ้างสะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปีไว้จนพอที่จะขอหยุดไปอุปสมบทได้
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 17 ม.ค. 54 20:34:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
1. ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กำหนดว่า “มาตรา 34 ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน” และ “มาตรา 56 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานสำหรับวันหยุด ดังต่อไปนี้ 1. วันหยุดประจำสัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน โดยคำนวณเป็นหน่วย 2. วันหยุดตามประเพณี 3. วัดหยุดพักผ่อนประจำปี”
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 17 ม.ค. 54 20:33:40 น.