รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> การอบรมคปอ.หัวหน้างานกับจป.หัวหน้างานต่างกันไมที่ไหนมีอบรมบ้าง
 
รบกวนข้อมูลสถานที่อบรม มี 20 คน ต้องทำการอบรม
 
ผู้ตั้ง : kanjana janjaemla วันที่ : 30 ก.ค. 56 13:10:51 น. ผู้ชม : 13,550
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 247
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/310/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 246
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 245
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/310/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 244
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 243
wtivws713d
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 242
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 241
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 240
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : wofcdcg3k5 วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 239
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:09:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 238
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 237
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 236
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 235
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 234
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 233
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 232
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 231
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 230
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 229
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 228
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 227
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 226
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 225
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 224
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 223
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 222
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 221
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 220
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 219
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 218
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 217
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 216
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 215
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 214
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 213
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 212
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 211
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 210
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 209
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 208
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 207
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 206
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 205
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 204
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 203
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 202
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 201
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 200
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 199
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 198
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 197
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 196
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 195
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 194
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 193
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 192
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 191
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 190
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 189
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 188
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 187
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 186
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 185
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 184
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 183
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 182
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 181
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 180
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 179
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 178
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 177
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 176
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 175
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 174
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 173
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 172
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 171
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:06:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 170
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 169
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 168
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 167
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 166
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 165
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 164
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 163
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 162
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 161
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 160
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 159
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 158
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 157
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 156
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 155
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 154
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 153
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 152
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 151
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 150
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 149
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 148
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 147
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 146
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 145
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 144
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 143
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 142
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 141
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 140
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 139
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 138
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 137
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 136
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 135
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 134
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 133
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 132
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 131
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 130
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 129
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 128
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 127
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 126
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 125
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 124
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 123
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 122
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 121
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 120
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 119
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 118
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 117
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 116
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 115
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 114
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 113
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 112
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 111
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 110
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 109
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 108
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 107
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 106
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 105
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 104
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 103
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 102
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 101
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 100
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 99
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 98
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 97
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 96
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 95
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 94
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 93
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 92
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 91
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 90
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 89
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 88
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 87
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 86
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 85
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 84
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 83
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 82
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 81
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 80
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 79
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 78
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 77
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 76
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 75
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 74
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 73
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 72
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 71
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 70
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 69
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 68
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 67
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 66
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 65
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 64
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 63
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 62
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 61
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 60
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 59
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 58
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 57
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 56
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 55
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 54
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 53
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 52
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 51
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 50
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 49
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 48
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 47
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 46
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 45
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 44
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 43
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 42
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 41
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 40
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 39
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 38
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 37
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 36
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 35
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 34
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 33
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 32
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 31
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 30
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 29
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 28
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 27
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 26
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 25
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 24
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 23
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 22
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 21
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 20
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 19
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 18
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 17
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 16
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 15
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 14
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 13
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 12
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 11
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 10
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 9
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 8
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 7
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 6
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 5
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:15:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 4
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
จากกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ การฝึกอบรมคปอ.ในส่วนของผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาให้เป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้น เช่น จำนวนลูกจ้าง 100-499 คน จะประกอบด้วยผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร 1 คน, ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 2 คน, ผู้แทนลูกจ้าง 3 คน และจป.วิชาชีพ 1 คนเป็นเลขานุการ รวม 7 คน เป็นต้น ทั้งนี้องค์ประกอบของคปอ.ต้องมาจากการเลือกตั้งในส่วนของผู้แทนลูกจ้าง และแต่งตั้งในส่วนผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา หัวหน้างานบางคนเท่านั้นที่ถูกแต่งตั้งเข้าในองค์คณะของคปอ. ย่อมแตกต่างจากจป.ระดับหัวหน้างาน ที่กฎกระทรวงบังคับให้พนักงานระดับหัวหน้างานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด
แต่เนื่องจากโรงงานของคุณมีพนักงานเพียง 20 คน จึงต้องมีจป.หัวหน้างาน, จป.ระดับบริหาร และจป.ระดับเทคนิค ตามกฎกระทรวงฯ โดยไม่ต้องมี คปอ. เนื่องจากจำนวนลูกจ้างไม่ถึง 50 คนครับ
สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม แนะนำให้ดูเพิ่มเติมที่ ปิ่นทองกรุ๊ป (P.M.C) หรือที่ NPC หรือที่ SHAWPAT หรือสอบถามไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 31 ก.ค. 56 00:34:59 น.