รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถ
 
สวัสดี ค่ะ
ดิฉัน รบกวนสอบถามเรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่า รถยนต์ การขนส่งทางบก ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลค่ะ

ถ้าทางบริษัทไม่มีการตรวจสอบท่อไอเสียตามที่กฎหมายกำหนด เราควรจะตอบยังไงดีในเรื่องการประเมินความสอดคล้องค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : napichaya วันที่ : 19 ต.ค. 55 08:48:23 น. ผู้ชม : 13,540
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
เกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่า รถยนต์ การขนส่งทางบก ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนั้น ทางกรมการขนส่งทางบก จะอ้างอิงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลัก
ดังนั้น การประเมิน Aspect ของท่านน่าจะเป็น “ควันไอเสีย” มากกว่าที่จะระบุเจาะจงเป็น “ควันดำ” โดยควรประเมินว่า “สอดคล้อง” เพราะท่านจะต้องตรวจสภาพรถตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบ ขนาด และมาตรฐานของเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ (30 มีค.2543) ซึ่งถ้าตรวจไม่ผ่านเรื่องควันดำ แสดงว่าไม่สอดคล้องครับ แต่เมื่อเราส่งรถไปตรวจสภาพรถ ย่อมถือว่าสอดคล้องไปก่อนครับ ส่วน การควบคุมเป็นการบำรุงรักษารถตามกำหนดเวลา
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 21 ต.ค. 55 20:32:48 น.