รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> อาจารย์เยี่ยมมาก
 
เป็นที่ปรึกษา ISO 14001 ให้กับบริษัทผม ผลการตรวจเมื่อวันที่ 10 กับ 13 กันยายน 2553 ที่ผ่านไม่มี CAR ติดสักใบเลยครับ แน่มากเลย ขอตบมือดังๆให้เลยครับ
 
ผู้ตั้ง : yuenyong jamsai วันที่ : 14 ก.ย. 53 13:47:35 น. ผู้ชม : 13,554
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 585
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/344/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:34:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 584
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:34:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 583
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:34:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 582
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/344/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:34:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 581
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/294/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 580
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 579
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/294/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 578
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:27:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 577
wj89jilmx9
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:27:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 576
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:27:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 575
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:27:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 574
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:27:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 573
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : wa17sdyonf วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:27:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 572
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:22:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 571
wgwr1m579x
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:22:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 570
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:22:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 569
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:22:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 568
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ww98808flz วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:22:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 567
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:13:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 566
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:13:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 565
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:07:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 564
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 563
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 562
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 561
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 560
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 559
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 558
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 557
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 556
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 555
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 554
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 553
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 552
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 551
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 550
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 549
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 548
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 547
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 546
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 545
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 544
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 543
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 542
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 541
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 540
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 539
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 538
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 537
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 536
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 535
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 534
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 533
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 532
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 531
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 530
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 529
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 528
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 527
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 526
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 525
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 524
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 523
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 522
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 521
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 520
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 519
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 518
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 517
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 516
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 515
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 514
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 513
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 512
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 511
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 510
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 509
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 508
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 507
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 506
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:04:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 505
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 504
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 503
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 502
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 501
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 500
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 499
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 498
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 497
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 496
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 495
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 494
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 493
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 492
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 491
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 490
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 489
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 488
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 487
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 486
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 485
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 484
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 483
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 482
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 481
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 480
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 479
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 478
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 477
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 476
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 475
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 474
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 473
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 472
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 471
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 470
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 469
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 468
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 467
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 466
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 465
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 464
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 463
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 462
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 461
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 460
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 459
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 458
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 457
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 456
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 455
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 454
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 453
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 452
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 451
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 450
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 449
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 448
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 447
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 446
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 445
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 444
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 443
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 442
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 441
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 440
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 439
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 438
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 437
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 436
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 435
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 434
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 433
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 432
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 431
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 430
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 429
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 428
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 427
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 426
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 425
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 424
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 423
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 422
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 421
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 420
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 419
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 418
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 417
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 416
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 415
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 414
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 413
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 412
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 411
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 410
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 409
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 408
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 407
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 406
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 405
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 404
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 403
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 402
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 401
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 400
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 399
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 398
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 397
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 396
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 395
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 394
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 393
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 392
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 391
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 390
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 389
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 388
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 387
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 386
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 385
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 384
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 383
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 382
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 381
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 380
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 379
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 378
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 377
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 376
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 375
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 374
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 373
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 372
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 371
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 370
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 369
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 368
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 367
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 366
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:03:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 365
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 364
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 363
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 362
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 361
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 360
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 359
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 358
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 357
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 356
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 355
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 354
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 353
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 352
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 351
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 350
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 349
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 348
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 347
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 346
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 345
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 344
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 343
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 342
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 341
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 340
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 339
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 338
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 337
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 336
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 335
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 334
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 333
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:02:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 332
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 331
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 330
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 329
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 328
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 327
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 326
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 325
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 324
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 323
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 322
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 321
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 320
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 319
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 318
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 317
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 316
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 315
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 314
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 313
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 312
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 311
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 310
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 309
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 308
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 307
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 306
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 305
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 304
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 303
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 302
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 301
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 300
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 299
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 298
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 297
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 296
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 295
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 294
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 293
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 292
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 291
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 290
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 289
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 288
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 287
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 286
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 285
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 284
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 283
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 282
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 281
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 280
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 279
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 278
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 277
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 276
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 275
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 274
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 273
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 272
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 271
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 270
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 269
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 268
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 267
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 266
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 265
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 264
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 263
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 262
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 261
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 260
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 259
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 258
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 257
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 256
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 255
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 254
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 253
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 252
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 251
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 250
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 249
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 248
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 247
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 246
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 245
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 244
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 243
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 242
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 241
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 240
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 239
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 238
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 237
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 236
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 235
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 234
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 233
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 232
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 231
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 230
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 229
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 228
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 227
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 226
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 225
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 224
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 223
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 222
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 221
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 220
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 219
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 218
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 217
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 216
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 215
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 214
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 213
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 212
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 211
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 210
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 209
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 208
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 207
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 206
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 205
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 204
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 203
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 202
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 201
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 200
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 199
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 198
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 197
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 196
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 195
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 194
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 193
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 192
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 191
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 190
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 189
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 188
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 187
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 186
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 185
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 184
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 183
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 182
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 181
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 180
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 179
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 178
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 177
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 176
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 175
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 174
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 173
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 172
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 171
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:43:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 170
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:42:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 169
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:42:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 168
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:42:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 167
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:42:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 166
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:42:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 165
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:42:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 164
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:42:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 163
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:42:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 162
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:42:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 161
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:42:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 160
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:42:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 159
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:42:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 158
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 157
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 156
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 155
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 154
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 153
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 152
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 151
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 150
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 149
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 148
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 147
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 146
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 145
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 144
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 143
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 142
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 141
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 140
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 139
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 138
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 137
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 136
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 135
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 134
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 133
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 132
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 131
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 130
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 129
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 128
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 127
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 126
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 125
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 124
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 123
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 122
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 121
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 120
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 119
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 118
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 117
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 116
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 115
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 114
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 113
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 112
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 111
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 110
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 109
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 108
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 107
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 106
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 105
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 104
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 103
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 102
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 101
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 100
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 99
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 98
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 97
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 96
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 95
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 94
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 93
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 92
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 91
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 90
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 89
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 88
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 87
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 86
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 85
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 84
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 83
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 82
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 81
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 80
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 79
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 78
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:46:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 77
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:45:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 76
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:45:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 75
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:45:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 74
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:45:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 73
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:45:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 72
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:45:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 71
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:45:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 70
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:45:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 69
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:45:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 68
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:45:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 67
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:45:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 66
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 65
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 64
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 63
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 62
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 61
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 60
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 59
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 58
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 57
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 56
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 55
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 54
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 53
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 52
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 51
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 50
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 49
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 48
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 47
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 46
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 45
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 44
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 43
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 42
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 41
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 40
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 39
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 38
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 37
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 36
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 35
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 34
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 33
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 32
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 31
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 30
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 29
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 28
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 27
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 26
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 25
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 24
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 23
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 22
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 21
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 20
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 19
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 18
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 17
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 16
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 15
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 14
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 13
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 12
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 11
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 10
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 9
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 8
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 7
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 6
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 5
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 4
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:03:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 04:07:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
จากการที่ผมบอกว่าหากระบบ ISO เป็นอุปสรรคของการทำงานขององค์กร แล้วแนะนำให้ "รื้อระบบใหม่" นั้น ขออธิบายเพิ่มเติมว่า เป็นการปรับใช้เอกสารและจัดเก็บบันทึกเท่าที่จำเป็น ให้เหมาะสมกับการทำงานให้คล่องตัวมากขึ้น เอกสารใด แบบฟอร์มใดที่ซ้ำซ้อนก็ปรับให้กระทัดรัด ยกเลิกบางแบบฟอร์ม ยกเลิกระเบียบปฏิบัติบางฉบับแล้ว รวมอีกฉบับก็ได้ครับ บางบริษัทเคยมีระเบียบปฏิบัติมากกว่า 30 ฉบับ แต่หลังจากรื้อระบบใหม่ เหลือเพียง 12 ฉบับเท่านั้น แล้วยังปรับระบบเป็น E-Document ไม่ต้องแจกเอกสารเป็น hard copy อีกด้วย ลดทั้งเวลา ลดทั้งกำลังคน ลองทบทวนระบบ ISO ของท่านดูนะครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศฺไพศาล วันที่ : 04 ต.ค. 53 20:17:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ขอบคุณครับ แต่ผมจะย้ำเน้นแก่ทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของผม หรือ บริษัทที่ผมไปตรวจประเมิน ISO ว่า "อย่าทำระบบ ISO เพียงเพื่อให้ Auditor ตรวจแล้วผ่านการรับรอง แต่เราจะต้องทำระบบ ISO เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นครับ" ประเด็นสำคัญ คือ "กับดักเอกสาร (Documentation trap)" คือ หลายๆองค์กร มักจะสร้างเอกสารไว้มากๆ แบบฟอร์มเยอะๆ (ประเภทฟอร์มจัด) แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งสิ้นเปลืองกระดาษ ทั้งเสียเวลากรอกเอกสาร บางครั้ง ทำอะไรก็จะติดขัดไปหมด เพราะไม่สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติที่เขียนขึ้น หากองค์กรของท่านเป็นเช่นนี้ ผมแนะนำให้ "รื้อยกเครื่อง" ระบบใหม่ เอกสารที่ไม่จำเป็น ก็ทิ้งไปเสีย (แต่ห้ามทิ้งระเบียบปฏิบัติ 6 เรื่องที่จำเป็นของ ISO 9001 นะครับ) แบบฟอร์มไหน "ยำ" เข้าด้วยกันได้ ก็ ยำให้เป็นฟอร์มเดียวกันเสียนะครับ ได้รับการรับรองแล้ว ก็นับว่ายากอยู่ แต่การรักษาระบบให้ได้ "ดี" จะยากกว่านะครับ พยายามต่อไปนะครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 14 ก.ย. 53 23:27:17 น.