รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> สอบถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายการวัดปล่องควันboiler
 
กรณีใช้เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ LPG ตามข้อกฎหมายมีบังคับ
ให้ต้องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเหมือนของน้ำมันเตาหรือไม่ครับ
 
ผู้ตั้ง : วิทยา แก้วเลิศ วันที่ : 17 ต.ค. 55 09:16:26 น. ผู้ชม : 13,645
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 584
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/346/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:34:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 583
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:34:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 582
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:34:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 581
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/346/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:34:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 580
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/295/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 579
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 578
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/295/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 577
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:27:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 576
w9o79keyxd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:27:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 575
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:27:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 574
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:27:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 573
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:27:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 572
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : wzfhyhqzx8 วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:27:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 571
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:22:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 570
wagbujxj5k
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:22:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 569
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:22:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 568
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:22:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 567
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : wl37m1pwq6 วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:22:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 566
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:14:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 565
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:13:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 564
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:07:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 563
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 562
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 561
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 560
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 559
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 558
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 557
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 556
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 555
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 554
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 553
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 552
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 551
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 550
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 549
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 548
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 547
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 546
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 545
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 544
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 543
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 542
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 541
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 540
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 539
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 538
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 537
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 536
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 535
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 534
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 533
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 532
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 531
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 530
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 529
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 528
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 527
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 526
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 525
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 524
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 523
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 522
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 521
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 520
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 519
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 518
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 517
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 516
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 515
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 514
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 513
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 512
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 511
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 510
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 509
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 508
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 507
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 506
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 505
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 504
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 503
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 502
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 501
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 500
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 499
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 498
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 497
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 496
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 495
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 494
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 493
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 492
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 491
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 490
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 489
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 488
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 487
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 486
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 485
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 484
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 483
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 482
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 481
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 480
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 479
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 478
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 477
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 476
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 475
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 474
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 473
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 472
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 471
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 470
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 469
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 468
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 467
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 466
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 465
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 464
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 463
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 462
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 461
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 460
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 459
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 458
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 457
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 456
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 455
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 454
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 453
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 452
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 451
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 450
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 449
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 448
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 447
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 446
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 445
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 444
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 443
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 442
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 441
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 440
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 439
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 438
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 437
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 436
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 435
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 434
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 433
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 432
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 431
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 430
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 429
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 428
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 427
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 426
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 425
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 424
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 423
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:07:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 422
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 421
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 420
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 419
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 418
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 417
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 416
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 415
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 414
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 413
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 412
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 411
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 410
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 409
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 408
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 407
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 406
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 405
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 404
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 403
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 402
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 401
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 400
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 399
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 398
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 397
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 396
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 395
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 394
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 393
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 392
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 391
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 390
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 389
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 388
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 387
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 386
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 385
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 384
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 383
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 382
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 381
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 380
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 379
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 378
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 377
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 376
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 375
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 374
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 373
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 372
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 371
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 370
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 369
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 368
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 367
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 366
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 365
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 364
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 363
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 362
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 361
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 360
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 359
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 358
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 357
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 356
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 355
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 354
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 353
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 352
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 351
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 350
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 349
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 348
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 347
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 346
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 345
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 344
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 343
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 342
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 341
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 340
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 339
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 338
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 337
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 336
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 335
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 334
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 333
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 332
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 12:06:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 331
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 330
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 329
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 328
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 327
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 326
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 325
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 324
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 323
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 322
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 321
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 320
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 319
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 318
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 317
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 316
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 315
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 314
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 313
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 312
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 311
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 310
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 309
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 308
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 307
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 306
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 305
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 304
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 303
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 302
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 301
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 300
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 299
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 298
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 297
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 296
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 295
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 294
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 293
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 292
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 291
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 290
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 289
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 288
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 287
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 286
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 285
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 284
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 283
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 282
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 281
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 280
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 279
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 278
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 277
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:45:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 276
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 275
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 274
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 273
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 272
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 271
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 270
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 269
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 268
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 267
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 266
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 265
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 264
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 263
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 262
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 261
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 260
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 259
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 258
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 257
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 256
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 255
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 254
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 253
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 252
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 251
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 250
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 249
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 248
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 247
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 246
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 245
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 244
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 243
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 242
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 241
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 240
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 239
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 238
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 237
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 236
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 235
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 234
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 233
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 232
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 231
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 230
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 229
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 228
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 227
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 226
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 225
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 224
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 223
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 222
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 221
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 220
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 219
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 218
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 217
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 216
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 215
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 214
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 213
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 212
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 211
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 210
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 209
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 208
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 207
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 206
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 205
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 204
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 203
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 202
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 201
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 200
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 199
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 198
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 197
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 196
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 195
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 194
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 193
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 192
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 191
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 190
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 189
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 188
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 187
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 186
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 185
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 184
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 183
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 182
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 181
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 180
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 179
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 178
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 177
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 176
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 175
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 174
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 173
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 172
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 171
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 170
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 169
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 168
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 167
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 166
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 165
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 164
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 163
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 162
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 161
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 160
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 159
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 158
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:44:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 157
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 156
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 155
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 154
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 153
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 152
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 151
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 150
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 149
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 148
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 147
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 146
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 145
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 144
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 143
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 142
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 141
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 140
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 139
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 138
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 137
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 136
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 135
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 134
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 133
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 132
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 131
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 130
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 129
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 128
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 127
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 126
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 125
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 124
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 123
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 122
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 121
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 120
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:48:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 119
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 118
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 117
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 116
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 115
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 114
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 113
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 112
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 111
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 110
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 109
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 108
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 107
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 106
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 105
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 104
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 103
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 102
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 101
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 100
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 99
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 98
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 97
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 96
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 95
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 94
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 93
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 92
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 91
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 90
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 89
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 88
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 87
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 86
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 85
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 84
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 83
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 82
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 81
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 80
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 79
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 78
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 77
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 76
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 75
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 74
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 73
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 72
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 71
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 70
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 69
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 68
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 67
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 66
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:47:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 65
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 64
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 63
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 62
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 61
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 60
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 59
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 58
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 57
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 56
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 55
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 54
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 53
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 52
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 51
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 50
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 49
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 48
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 47
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 46
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 45
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 44
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 43
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 42
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 41
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 40
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 39
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 38
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 37
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 36
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 35
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 34
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 33
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 32
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 31
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 30
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 29
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 28
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 27
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 26
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 25
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 24
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 23
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 22
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 21
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 20
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 19
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 18
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 17
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 16
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 15
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 14
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 13
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 12
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 11
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 10
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 9
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 8
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 7
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 6
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 5
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 4
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:04:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 04:07:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดว่า ข้อ ๑ ในประกาศนี้ “หม้อน้ำ (Boiler)” หมายความว่า หม้อน้ำที่เป็นต้นกำเนิดพลังงานกลและหรือพลังงานความร้อน แต่ไม่รวมถึงหม้อน้ำที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(Liquefied Petroleum Gas) หรือ ก๊าซธรรมชาติ(Natural Gas) เป็นเชื้อเพลิง ดังนั้น จึงสรุปว่า ไม่ต้องตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควัน
แต่ตามปประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้วัดฝุ่นละออง (Particulate) จากหม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ รวมถึง LPG และ NG โดยค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ = 320 mg/m3 ดังนั้น จึงสรุปว่า ต้องตรวจวัดฝุ่นละออง (TSP) ด้วยครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 17 ต.ค. 55 20:10:33 น.