รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> รับ LPG จาก ปตท ทางท่อส่ง มีกฏหมายใดต้องปฏิบัติหรือไม่ครับ
 
 
ผู้ตั้ง : อดิเทพ โพธิสัตย์ วันที่ : 16 ก.ค. 55 14:07:51 น. ผู้ชม : 13,494
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าเป็นระบบท่อภายในสถานที่ใช้ก๊าซ LPG จะอ้างอิงกฎหมาย ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียม เหลว พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ถ้าเป็นท่อที่รับ LPG มาจากภายนอก ผมไม่ทราบครับ พบแต่เพียงร่างกฎหมายคือ (ร่าง) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ....ตามลิงค์
http://www.doeb.go.th/tab/dtanotice/Draft_PipeNGV55.pdf
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 17 ก.ค. 55 22:30:42 น.