รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 
รบกวนสอบถามว่าเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ประจำโรงงาน สามารถขึ้นทะเบียนเป็น"บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว"เลยได้หรือไม่ ต้องฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว อีกหรือไม่
 
ผู้ตั้ง : supassara suksarm วันที่ : 23 พ.ค. 55 14:31:23 น. ผู้ชม : 13,707
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11
สอบถามค่ะ
ถ้าบริษัทแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะแล้ว
แต่บริษัทย้ายมาที่แห่งใหม่ เลขที่อยู่ใหม่
ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนใหม่มั๊ยคะ หรือว่ารอบัตรประจําตัวบุคลากรเฉพาะหมดอายุ แล้วยื่นขึ้นทะเบียนใหม่ ที่อยู่ใหม่
 
ผู้ตั้ง : กนกวรรณ เศรษฐกุลวดี วันที่ : 11 พ.ย. 58 14:19:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 10
ขออนุญาตนะครับ พอดีผมมีข้อมูลเกี่ยวกับกับการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะอยู่บ้าง แบบฟอร์ม ธพ.กฟ 7 นั้น คือแบบฟอร์มใบคำขอมีบัตรประจำตัว ต้องกรอกรายละเอียดของผู้ที่ขอขึ้นทะเบียน เเละเว้นที่เซ็นรับรองไว้ให้ทางกรมธุรกิจพลังงานเป็นคนเซ็นหรือพลังงานจังหวัดนั้นๆ พร้อมกับแนบรายการเอกสารที่กรมธุรกิจพลังงานนั้นร้องขอ ได้เเก่ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) 4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป (คอปกนะครับ) 5.ผู้ที่เป็น จป.วิชาชีพต้องแนบเอกสารรับรองการเป็นจป.ด้วย ส่วนแบบฟอร์ม ธพ.กฟ 7 ถ้ามีความสนใจเเลกเปลี่ยนข้อมูลจริงๆ ก็เข้ามาขอจากผมได้เลยครับ ที่ [email protected] ต้องขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ ถ้าหากข้อมูลเป็นประโยชน์ เพิ่มเติมยังไงลองติดต่อดูนะครับ ขอบคุณครับ
 
ผู้ตั้ง : ศิลา วันที่ : 07 ส.ค. 57 16:00:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 9
พอดีทางผจก. จะให้ดิฉัน จป วิชาชีพ
โหลดแบบฟอร์มไปขึ้นทะเบียน ธพ.กฝ.7
แต่ดิฉันไม่เข้าใจ แบบฟอร์มนี้ มันใช้แทบโอนยังไง ใครเซ็นรับรองให้เราค่ะ
 
ผู้ตั้ง : ขวัญตา วันที่ : 06 มิ.ย. 57 11:48:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 8
ธพ.กฝ.7 มันคืออะไรครับ มีแบบฟอร์มไหมครับ
 
ผู้ตั้ง : สมรัก เหลืองอำไพวงศ์ วันที่ : 29 พ.ย. 56 15:25:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 7
จป.วิชาชีพยื่นเอกสาร ธพ.กฝ.7 ด้วยตนเอง พร้อมเเนบสำเนาใบ cer หรือ วุฒิการศึกษาที่เเสดงการเป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายเพิ่มเติม ยื่นที่สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน ชั้น 19 อาคารบี ศูนย์ ENCO วิภาวดีฯ โดยกรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้รับรองให้ครับ เเต่ถ้าอบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากเจ้าหน้าที่กรมฯ ครับ
 
ผู้ตั้ง : ศูนย์ฝึกอบรมเวิลด์แก๊ส วันที่ : 10 ต.ค. 55 10:26:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 6
ผมมีข้อสงสัยเช่นเดียวกับ คห.4 ครับ ว่ากรณีเป็นจป. วิชาชีพ การยื่นเอกสาร ธพ.กฝ.7. ใครต้องเป็นผู้รับรอง .......... รบกวนขอความช่วยเหลือครับ
 
ผู้ตั้ง : Ekapot S. วันที่ : 20 ก.ค. 55 10:26:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 5
Updated
รายชื่อบริษัทฝึกอบรม
บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

1. บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 1/233 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 025821138-40 แฟ็กซ์. 02-5836389

2. บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. 02-2723322 ต่อ1328 ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
Fax. 02-2720798 Email : [email protected]
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 17 ก.ค. 55 22:47:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 4
เรียนคุณเกียรติศักดิ์

ตามแบบ ธพ.กฝ.๗
กรณีเป็นจป.วิชาชีพ
ใครจะต้องเป็นผู้ลงชื่อรับรองให้ครับ
 
ผู้ตั้ง : Mr.Mongkol วันที่ : 11 มิ.ย. 55 16:52:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
ของผม ใช้ ข้อ ๑๖ ผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวหรือหนังสือรับรองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฯ ให้ถือว่าเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมและสอบผ่านตามประกาศนี้ แล้วผมก็ส่งเอกสารตามแบบ ธพ.กฝ.7 ที่กรมธุรกิจฯ เป็นบุคลากรเฉพาะ ได้บัตรประจำตัว บฉ. แล้วครับ (ตอนขอวอ.8 จะกำหนดให้ต้องมี ภายใน พค 55 หากรอก็ไม่ทัน )แล้วกำลังส่งพนักงานที่ทำงานจริง ไปอบรมตาม คห1 ครับ
 
ผู้ตั้ง : เกียรติศักดิ ยะลาทรัพย์ วันที่ : 01 มิ.ย. 55 14:59:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากคะ สำหรับข้อมูลที่ให้มา เป็นประโยชน์มากเลยคะ จะได้ตอบนายได้
 
ผู้ตั้ง : สุภัสสรา วันที่ : 24 พ.ค. 55 16:06:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ เกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบ
ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องมีบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลไม่น้อยกว่า ๑ คน
บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์และสอบผ่านการฝึกอบรมเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวังและป้องกันอันตราย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด
ดังนั้น แม้ว่าท่านจะมีจป.วิชาชีพอยู่ในองค์กรก็ตาม ท่านก็ยังคงต้องส่งพนักงานไปอบรมและสอบผ่านการฝึกอบรม LPG จากหน่วยงานที่กรมธุรกิจพลังงานรับรองหลักสูตร ปัจจุบันมีเพียง 1 รายครับ
ผมรวบรวมรายชื่อของหน่วยงานตามประกาศฯ (อ้างอิง http://www.doeb.go.th/tab/dtanotice/regis_lpg55.pdf) ดังนี้ครับ

รายชื่อนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ
1. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2. บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 1/233 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 025836389
3. บริษัท เอดีโฟร์ อินโนเวชั่น จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 19 ซอยลาซาล 87 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 027486500
4. บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 68/95-96 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02-476-5058
รายชื่อบริษัทฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
1. บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 1/233 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 025836389
รายชื่อบริษัทฝึกอบรมร้านจำหน่ายก๊าซ
1. บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 1/233 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 025836389
2. บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
เลขที่ 68/95-96 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02-476-5058
3. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-265-8110
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 23 พ.ค. 55 23:09:51 น.