รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> อุปกรณ์ช่วยยก ( lifting gear )
 
อยากทราบว่ามี พรบ. หรือ กฏหมายตัวใด บ่งชี้ชัดเจนว่าต้องตรวจสอบ หรือ ทดสอบ หรือไม่ครับ เช่น สลิงยก 3 ขา ต้องตรวจสอบ ทดสอบ อย่างน้อย ปีละครั้ง อย่างนี้เป็นต้นครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 
ผู้ตั้ง : อาณัตชัย วันที่ : 25 ส.ค. 54 08:57:42 น. ผู้ชม : 13,483
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3
ผมไม่เคยเห็น ที่ต้องบ่งชี้ว่าต้องตรวจสอบ หรือทดสอบ
ในการทดสอบ อุปกรณ์ช่วยยก ทางจป.โรงงาน เป็นคนกำหนดการตรวจสอบ
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 16 ก.พ. 55 09:13:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับผม
 
ผู้ตั้ง : อาณัตชัย วันที่ : 31 ส.ค. 54 16:44:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
จากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ ให้นายจ้างตรวจสอบเชือก ลวดสลิง รอก และอุปกรณ์ประกอบเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพปลอดภัย พร้อมใช้งาน และตรวจตามรายการตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด
ดังนั้น จึงไม่กำหนดเวลาที่แน่นอน แต่โดยทั่วไปตรวจปีละครั้งครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 26 ส.ค. 54 22:30:14 น.