รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> กฎหมายใหม่การทดสอบปั้นจั่น
 
ตามกม.ใหม่กำหนดให้ต้องตรวจทดสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบเครน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่หน่วยงานของผมมีเครน ขนาด 3 , 5 ,11 , 30 , 100 และ 250 ตัน เราจะทำการทดสอบโดยการรับ load และถ่านภาพ เราจะมีวิธีการทดสอบอย่างไร กรณีที่หน่วยงานไม่มี load ที่จะทดสอบ

พิพัฒน์ฯ
 
ผู้ตั้ง : พิพัทต์ คงสินทวีสุข วันที่ : 04 ส.ค. 54 21:09:35 น. ผู้ชม : 13,480
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
ขอทราบความหมายของการทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง load simultion เป็นการกระทำแบบใดใช้อุปกรณ์ใด ขอตัวอย่างด้วยครับ เช่น เครน 10 ton ใช้อะไรในการจำลอง ขอบคุณครับ
 
ผู้ตั้ง : อาณัตชัย วันที่ : 23 ส.ค. 54 11:19:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ตามข้อ ๕ แห่งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ระบุว่าน้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก อาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนัก จำลอง (Load Simulation) ก็ได้
แต่ถ้าเราไม่มี load cell ในการทดสอบคงต้องให้วิศวกรเครื่องกลภายนอกที่จะลงนามรับรองรายงาน ดำเนินการทดสอบให้ครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 06 ส.ค. 54 06:26:47 น.