รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
 
ขออนุญาต เรียนสอบถามอาจารย์ พอดีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่จะบังคับใช้ในเดือนกันยายน 2562 นี้ คือพรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ใน "มาตรา 8 ให้นายจ้าง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ แจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากกการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง หรือประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ" ข้อมูลที่จำเป็นนี้คือ...เราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ แล้วเราต้องแจ้งยังไงคะ ไม่มีแบบฟอร์มให้กรอกใช่ไหมคะ ต้องแจ้งเป็นเอกสารหรือระบบออนไลน์ และสุดท้ายต้องแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถูกต้องไหมคะ ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : safety officer Ver.2 วันที่ : 05 ส.ค. 62 16:10:21 น. ผู้ชม : 13,014
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นยังไม่มีรายละเอียดออกมาว่าจะทำเป็นแบบฟอร์มตามที่ราชการกำหนดหรือไม่ แต่ผู้ประกอบการครจัดเตรียมข้อมูลในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอันอาจจะมีผลต่อโรคจากการประกอบวิชาชีพ เช่น ลักษณะของงาน, การสัมผัสมลพิษหรือเชื้อโรค, สุขอนามัยหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ให้รอประกาศกรมฯหรือกฎกระทรวง หรือ ประกาศกระทรวงที่จะออกมารองรับพรบ.ฉบับนี้ดีกว่าครับ ส่วนการแจ้งข้อมูลต่อรมต.นั้น ส่วนใหญ่จะแจ้งผ่านไปยังอธิบดีหรือหน่วยงานที่ระบุในกฎหมายลูกมากกว่าครับ
สรุปโดยภาพรวม คือ ต้องรอความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติจากกฎหมายลูก เช่น ประกาศกระทรวง, กฎกระทรวง หรือ ประกาศกรม มารองรับครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 08 ส.ค. 62 11:44:42 น.