รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> ดับพลิงและอพยพหนีไฟ
 
อยากทราบว่าการจัดอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โรงงานสามารถจัดเองได้ โดยจป.วิชาชีพเป็นผู้อบรมได้หรือไม่ ถ้าจัดได้ นอกจากแผนอบรมและแผนอพยพที่ต้องส่งให้กรมสวัสดิฯทราบ ต้องส่งเอกสารอะไรบ้างเพื่อขอจัดอบรมและอพยพ ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : กมลพร ภูบินบก วันที่ : 28 มิ.ย. 62 10:57:15 น. ผู้ชม : 12,991
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณค่ะอาจารย์
 
ผู้ตั้ง : kamolporn วันที่ : 06 ก.ค. 62 14:03:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
นายจ้างไม่สามารถมอบหมายให้จป.วิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟได้ ยกเว้นไปขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตฯตามกฎหมายดังนี้
1. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นแก่ลูกจ้าง
2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ พ.ศ. 2550
4. กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖
5. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 29 มิ.ย. 62 15:41:11 น.