รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี รง.4
 
ขอสอบถาม ปี 2562 มีกรณียกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี รง.4 อะไรบ้างคะ

ขอบคุณคะ
 
ผู้ตั้ง : saowapa boonthanachok วันที่ : 24 เม.ย. 62 09:44:14 น. ผู้ชม : 13,082
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4
นับตั้งแต่วันที่ 27 ตค.2562 ไม่ต้องขอใบอนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ขณะที่ผู้ประกอบการทั่วไปก็ไม่ต้องต่ออายุใบ ร.ง.4 อีกต่อไปจากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องต่ออายุใบ ร.ง.4 ทุกๆ 5 ปีครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 22 พ.ค. 62 20:40:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
รบกวนสอบถามเพิ่มเติม
การเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ โรงงานฉบับใหม่
การต่ออายุใบอนุญาต ร.ง.4 จะถูกยกเลิกออกไป หรือ ยังคงมีการส่งรายงานในรอบ 5 ปี อยู่หรือไม่คะ
 
ผู้ตั้ง : saowapa boonthanachok วันที่ : 13 พ.ค. 62 15:31:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณคะ
 
ผู้ตั้ง : saowapa boonthanachok วันที่ : 13 พ.ค. 62 15:27:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ผู้ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และ จำพวกที่ 3 ยกเว้น

1. โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ภายใต้โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ

2. โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

3. โรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (มอก. 14001 หรือ ISO 14001) และ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001) แต่เฉพาะที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองหรือให้การยอมรับ

4. โรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากโคลนตม ภูเขาถล่ม หรือภัยอื่นๆ) อันมีผลกระทบในวงกว้าง ในการนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะได้ออกประกาศกำหนดพื้นที่ที่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียม (ซึ่งสูงสุดไม่เกิน 5 ปี) อนึ่ง นอกจากได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว ในช่วงเวลาดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตอีกด้วย
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 08 พ.ค. 62 09:28:43 น.