รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> การตวจวัดปล่อง
 
1. เรามีปล่องระบายอากาศ ต่อจากแอร์คอมเพลสเซอร์เพื่อระบายความร้อน ต้องตรวจวัดไหมคะ ถ้าต้องวัด วัด parameter ตัวไหนบ้าง
2. ถ้าเราต่อท่อดูดกลิ่นของวัตถุดิบ เข้าข่องแอร์คอมเพรสเซอร์ เราต้องตรวจไหมคะ
 
ผู้ตั้ง : สุจิตรา เจริญสุข วันที่ : 26 ก.พ. 62 16:32:16 น. ผู้ชม : 13,015
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
พ.ศ. 2549 ได้กำหนด parameter ในการตรวจวัด
ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตรวจวัด parameter มากว่าประกาศกระทรวงกำหนด

ดังนั้น ขอสอบถามว่า บริษัท จะตัด parameter ที่ตรวจเกินมาตรฐานที่กำหนด จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และไม่ขัดต่อระบบ ISO 14001 หรือไม่ครับ
 
ผู้ตั้ง : samput ekapan วันที่ : 29 ส.ค. 62 14:12:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
แต่ถ้าต่อท่อดูดกลิ่นเข้าไปด้วย จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของมลสารเจือปน จะต้องตรวจด้วยครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 27 ก.พ. 62 13:14:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ไม่ต้องตรวจครับ เพราะไม่ได้มาจากกระบวนการผลิต หรือกระบวนการเผาไหม้ที่ใช้เชื้เพลิงที่ปลดปล่อยมลสารเจือปน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 27 ก.พ. 62 13:09:08 น.