รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> กฎหมาย ที่ บังคับใช้แก๊สกับธุรกิจถ่ายเทและบรรจุแก๊สNGV
 
เรียน อาจารย์ปิยะชัย ที่นับถือยิ่ง
ผมขอความอนุเคราะห์ เพิ่มเติม จาก อาจารย์ ในเรื่อง เกี่ยวกับ กฎหมายฯ ที่บังคับใช้กับ สถานประกอบการที่มีการรับ ถ่ายเท บรรจุ NGV ครับ
ด้วยความนับถืออย่างยิ่ง ครับ
[email protected]
 
ผู้ตั้ง : จิรทีปต์ เดชา วันที่ : 18 มิ.ย. 54 11:11:49 น. ผู้ชม : 13,581
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 640
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/318/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 639
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 638
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 637
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/318/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 636
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/280/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 635
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 634
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/280/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 633
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 632
wgfcfiur0d
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 631
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 630
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 629
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 628
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : wdch6z9hjp วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 627
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:20:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 626
wxxx0gwy4s
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:20:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 625
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:19:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 624
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:19:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 623
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : wva6tojw8v วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:19:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 622
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:10:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 621
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:10:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 620
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:05:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 619
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 618
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 617
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 616
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 615
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 614
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 613
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 612
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 611
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 610
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 609
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 608
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 607
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 606
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 605
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 604
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 603
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 602
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 601
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 600
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 599
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 598
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 597
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 596
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 595
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 594
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 593
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 592
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 591
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 590
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 589
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 588
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 587
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 586
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 585
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 584
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 583
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 582
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 581
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 580
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 579
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 578
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 577
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 576
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 575
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 574
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 573
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 572
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 571
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 570
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 569
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 568
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 567
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 566
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 565
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 564
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 563
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 562
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 561
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 560
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 559
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 558
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 557
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 556
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 555
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 554
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 553
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 552
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 551
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 550
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 549
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 548
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 547
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 546
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 545
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 544
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 543
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 542
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 541
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 540
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 539
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 538
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 537
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 536
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 535
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 534
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 533
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 532
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 531
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 530
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 529
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 528
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 527
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 526
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 525
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 524
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 523
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 522
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 521
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 520
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 519
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 518
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 517
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 516
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 515
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 514
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 513
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 512
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 511
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 510
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 509
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 508
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 507
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 506
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 505
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 504
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 503
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 502
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 501
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 500
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 499
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 498
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 497
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 496
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 495
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 494
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 493
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 492
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 491
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 490
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 489
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 488
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 487
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 486
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 485
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 484
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 483
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 482
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 481
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 480
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 479
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 478
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 477
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 476
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 475
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 474
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 473
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:19:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 472
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 471
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 470
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 469
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 468
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 467
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 466
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 465
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 464
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 463
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 462
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 461
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 460
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 459
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 458
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 457
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 456
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 455
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 454
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 453
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 452
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 451
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 450
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 449
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 448
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 447
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 446
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 445
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 444
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 443
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 442
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 441
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 440
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 439
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 438
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 437
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 436
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 435
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 434
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 433
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 432
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 431
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 430
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 429
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 428
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 427
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 426
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 425
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 424
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 423
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 422
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 421
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 420
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 419
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 418
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 417
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 416
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 415
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 414
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 413
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 412
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 411
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 410
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 409
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 408
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 407
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 406
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 405
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 404
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 403
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 402
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 401
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 400
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 399
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 398
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 397
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 396
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 395
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 394
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 393
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 392
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 391
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 390
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 389
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 388
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 387
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 386
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 385
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 384
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 383
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 382
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 381
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 380
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 379
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 378
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 377
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 376
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 375
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 374
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 373
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 372
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 371
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 370
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 369
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 368
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 367
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 366
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 365
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 364
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:18:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 363
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 362
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 361
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 360
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 359
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 358
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 357
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 356
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 355
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 354
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 353
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 352
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 351
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 350
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 349
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 348
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 347
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 346
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 345
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 344
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 343
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 342
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 341
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 340
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 339
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 338
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 337
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 336
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 335
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 334
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 333
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 332
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 331
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 330
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 329
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 328
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 327
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 326
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 325
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 324
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 323
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 322
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 321
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 320
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 319
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 318
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 317
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 316
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 315
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 314
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 313
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 312
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 311
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 310
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 309
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 308
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 307
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 306
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 305
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 304
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 303
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 302
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 301
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 300
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 299
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 298
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 297
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 296
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 295
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 294
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 293
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 292
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:24:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 291
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 290
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 289
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 288
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 287
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 286
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 285
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 284
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 283
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 282
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 281
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 280
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 279
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 278
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 277
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 276
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 275
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 274
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 273
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 272
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 271
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 270
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 269
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 268
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 267
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 266
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 265
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 264
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 263
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 262
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 261
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 260
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 259
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 258
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 257
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 256
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 255
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 254
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 253
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 252
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 251
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 250
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 249
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 248
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 247
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 246
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 245
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 244
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 243
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 242
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 241
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 240
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 239
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 238
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 237
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 236
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 235
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 234
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 233
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 232
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 231
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 230
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 229
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 228
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 227
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 226
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 225
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 224
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 223
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 222
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 221
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 220
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 219
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 218
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 217
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 216
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 215
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 214
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 213
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 212
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 211
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 210
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 209
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 208
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 207
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 206
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 205
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 204
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 203
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 202
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 201
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 200
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 199
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 198
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 197
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 196
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 195
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 194
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 193
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 192
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 191
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 190
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 189
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 188
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 187
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 186
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 185
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 184
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 183
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 182
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 181
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 180
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 179
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 178
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 177
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 176
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 175
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 174
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 173
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 172
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 171
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 170
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 169
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 168
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 167
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 166
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:23:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 165
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 164
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 163
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 162
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 161
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 160
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 159
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 158
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 157
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 156
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 155
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 154
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 153
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 152
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 151
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 150
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 149
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 148
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 147
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 146
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 145
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 144
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 143
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 142
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 141
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 140
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 139
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 138
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 137
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 136
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 135
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 134
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 133
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 132
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 131
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 130
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 129
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 128
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 127
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:23:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 126
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 125
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 124
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 123
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 122
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 121
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 120
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 119
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 118
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 117
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 116
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 115
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 114
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 113
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 112
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 111
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 110
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 109
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 108
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 107
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 106
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 105
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 104
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 103
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 102
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 101
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 100
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 99
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 98
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 97
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 96
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 95
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 94
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 93
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 92
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 91
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 90
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 89
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 88
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 87
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 86
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 85
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 84
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 83
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 82
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 81
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 80
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 79
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 78
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 77
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 76
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 75
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 74
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 73
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 72
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:22:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 71
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 70
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 69
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 68
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 67
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 66
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 65
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 64
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 63
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 62
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 61
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 60
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 59
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 58
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 57
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 56
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 55
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 54
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 53
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 52
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 51
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 50
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 49
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 48
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 47
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 46
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 45
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 44
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 43
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 42
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 41
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 40
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 39
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 38
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 37
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 36
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 35
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 34
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 33
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 32
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 31
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 30
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 29
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 28
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 27
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 26
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 25
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 24
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 23
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 22
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 21
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 20
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 19
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 18
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 17
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 16
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 15
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 14
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 13
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 12
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 11
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 10
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 9
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:54:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 8
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:53:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 7
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 05:53:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 6
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 04:07:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 5
ขอสอบถามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่องการเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบไร้อากาศBiogas มีกฎหมายอะบ้างค่ะ
 
ผู้ตั้ง : Quality วันที่ : 04 มี.ค. 56 15:19:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 4
ขอสอบถามค่ะ ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เข้าข่าย แก๊สธรรมชาติหรือไม่ค่ะ
 
ผู้ตั้ง : นงค์นุช ปัญสุวรรณวงค์ วันที่ : 15 ธ.ค. 55 08:18:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas-NG) ที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม มีหลายฉบับ เช่น
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ พ.ศ. 2548 (กฎหมายฉบับนี้ จะยกเว้นก๊าซเพียง 2 ชนิด คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และ ก๊าซอะเซทิลีนที่ละลายในอะซีโทน ดังนั้น NG จึงอยู่ในข่ายกฎหมายฉบับนี้เช่นกัน)
• กฎกระทรวงกำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549 (กฎหมายฉบับนี้ ข้อ ๓ ระบุว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซที่มีการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Storage tank) หรือมีปริมาณการใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ (cylinder)จำนวนตั้งแต่ยี่สิบภาชนะบรรจุขึ้นไป หรือมีการใช้หรือเก็บก๊าซจากภาชนะบรรจุชนิดติดตั้งบนรถ(tube trailer) ยกเว้นก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้องจัดให้มีคนงานซึ่งได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรอง และการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
• ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ (กฎหมายฉบับนี้ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ NG จะอยู่ใต้บังคับใช้ทั้งหมด เพราะ นิยามของ “ก๊าซ” หมายความว่า ก๊าซธรรมชาติ (NATURAL GAS) ซึ่งเป็นก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ อยู่ในสถานะไอก๊าซ นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas - LNG) นอกจากนี้ NG ยังเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกด้วย)
• ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ สร้าง ตรวจสอบและทดสอบ การทำเครื่องหมายหรือข้อความ ภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ อุปกรณ์ก๊าซ และสถานีควบคุม พ.ศ. 2550 (กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อรองรับกฎหมายข้างต้น)
• ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง วิธีการและข้อกำหนดในการตรวจสอบการเลิกการใช้ก๊าซ ณ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 19 มิ.ย. 54 14:23:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
ตามพรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พศ.๒๕๔๓ นั้น ก๊าซธรรมชาติ และ LPG ถือเป็น "น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยครับ สามารถสืบค้นได้ ในกฎหมายหมวดพลังงาน ด้านขวามือ ผมเพิ่มลงไปให้แล้ว เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 19 มิ.ย. 54 14:21:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
เรียน อาจารย์ปิยะชัย ที่นับถือ ครับ
เรียนถามอาจารย์ถึง พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ครับ ผมพยายามหาแล้ว แต่ไม่เจอ ครับ ขอความอนุเคราะฆในการแนะนำ จากอาจารย์ด้วย นะครับ
ขอบพระคุณมากครับ
[email protected]
 
ผู้ตั้ง : จิรทีปต์ เดชา วันที่ : 19 มิ.ย. 54 11:56:15 น.