รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> การทำทะเบียนสารเคมี
 
สารเคมี หรือวัตถุดิบในกระบวนการ ต้องขึ้นทะเบียนสารเคมีทุกตัวหรือไม่คะ
 
ผู้ตั้ง : สุจิตรา เจริญสุข วันที่ : 10 ก.พ. 60 11:21:47 น. ผู้ชม : 1,232
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ไม่ใช่ครับ เป็นบางสารเคมีเท่านั้นที่มีการจัดเก็บและครอบครอง โดยให้ศึกษาจากรายชื่อสารเคมีที่ระบุในกฎหมายที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ได้แก่
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นต้น
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 11 ก.พ. 60 18:17:11 น.