รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> ก๊าซหุงต้ม
 
อยากทราบว่าบริษัทประกอบธุรกิจศูนย์การค้า จะมีการเก็บก๊าซหุงต้มเพื่อจ่ายให้ร้านอาหารไว้ที่ Gas Station เป็นถึงขนาด 48 กก อยากทราบว่าการจัดเก็บดังกล่าวมีกฏหมายอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง
 
ผู้ตั้ง : ตฤณภัท วันที่ : 19 ธ.ค. 59 14:03:00 น. ผู้ชม : 1,059
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจศูนย์การค้าไม่ใช่โรงงาน จึงต้องใช้ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เช่น ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรมเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวังและการป้องกันอันตรายของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๕๔, ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๕๙ และอีกหลายฉบับ ลองตรวจสอบกฎหมายในหมวดก๊าซด้นขวามือครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 31 ธ.ค. 59 11:56:00 น.