รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> ทส1,2
 
รง. มีน้ำทิ้งจาก แค่ส่วนอุปโภคบริโภคเท่านั้น ไม่มีจากขบวนการเลย จะเข้าข่ายกฎกระทรวงฉบับนี้ไหมครับ(ต้องทำ ทส.1,2 มั้ยครับ) และจะแย้งกับ พรบ.ปี 2535 ฉบับที่ 2 (2539) ว่าด้วยการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงาน ( ยังรู้สึกสับสนกับทั้งสองอย่างนี้อยู่เลยครับ ช่วยอธิบายได้ไหมครับ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ หรือความแตกต่างกัน )
 
ผู้ตั้ง : kreetha jantungyai วันที่ : 27 พ.ค. 57 13:41:30 น. ผู้ชม : 13,500
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 249
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/301/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 248
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 247
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/301/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:32:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 246
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 245
wfh2i3wdam
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 244
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 243
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 242
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ww41w40iyy วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 241
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:08:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 240
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 239
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 238
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 237
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 236
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 235
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 234
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 233
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 232
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 231
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 230
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 229
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 228
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 227
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 226
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 225
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 224
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 223
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 222
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 221
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 220
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 219
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 218
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 217
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 216
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 215
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 214
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 213
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 212
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 211
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 210
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 209
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 208
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 207
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 206
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 205
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 204
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 203
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 202
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 201
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:54:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 200
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 199
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 198
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 197
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 196
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 195
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 194
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 193
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 192
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 191
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 190
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 189
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 188
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 187
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 186
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 185
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 184
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 183
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 182
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 181
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 180
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 179
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 178
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 177
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 176
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 175
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 174
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 173
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 172
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 171
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 170
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 169
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 168
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 167
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 166
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 165
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 164
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 163
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 162
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 161
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 160
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 159
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 158
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 157
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 156
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 155
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 154
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 153
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 152
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 151
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 150
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 149
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 148
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 147
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 146
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 145
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 144
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 143
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 142
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 141
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 140
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 139
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 138
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 137
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 136
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 135
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 134
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 133
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 132
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 131
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 130
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 129
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 128
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 127
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 126
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 125
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 124
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 123
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 122
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 121
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 120
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 119
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 118
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 117
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 116
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 115
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 114
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 113
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 112
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 111
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 110
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 109
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 108
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 107
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 106
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 105
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 104
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 103
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 102
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 101
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 100
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 99
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 98
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 97
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 96
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 95
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 94
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 93
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 92
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 91
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 90
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 89
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 88
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 87
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 86
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 85
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 84
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 83
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 82
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 81
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 80
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 79
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 78
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 77
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 76
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 75
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 74
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 73
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 72
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 71
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 70
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 69
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 68
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 67
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 10:53:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 66
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 65
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 64
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 63
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 62
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 61
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 60
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 59
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 58
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 57
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 56
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 55
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 54
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 53
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 52
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 51
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 50
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 49
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 48
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 47
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 46
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 45
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 44
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 43
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 42
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 41
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 40
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 39
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 38
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 37
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 36
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 35
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 34
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 33
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 32
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 31
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 30
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 29
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 28
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 27
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 26
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 25
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 24
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 23
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 22
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 21
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 20
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 19
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 18
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 17
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 16
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 15
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 14
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 13
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 12
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 11
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 10
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 9
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 8
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 7
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 6
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 5
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 4
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:08:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
เรียนถามอาจารย์ จากที่ผู้ถามได้ถามไว้เมื่อปี 2557
ณ.ปัจจุบัน ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามที่อาจารย์ได้อธิบายไว้อยู่ใช่หรือไม่คะ ต้องมีการบำบัด ( โรงงานที่ประกอยการอยู่ไม่มีเรื่องของการใช้น้ำ หรือ น้ำเสียเลย มีเพียงน้ำใช้เหมือนที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่มีการระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะ ของหมู่บ้าน )
 
ผู้ตั้ง : Phusadi วันที่ : 03 มิ.ย. 63 17:07:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากครับ ที่ตอบข้อสงสัย
 
ผู้ตั้ง : kree วันที่ : 30 พ.ค. 57 08:09:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ข้อ 1 คำจำกัดความ “น้ำทิ้ง” หมาย ถึง น้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และให้หมายความรวมถึงน้ำเสียจากการใช้น้ำของคนงาน รวมทั้งจากกิจกรรมอื่นในโรงงานอุตสาหกรรม โดยน้ำทิ้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศ นี้
ดังนั้น น้ำทิ้งจากห้องน้ำ จากการใช้อาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในเขตโรงงานสถานประกอบกิจการย่อมต้องอยู่ในข่ายเป็นน้ำทิ้งทีระบายออกจากโรงงานตามนัยดังกล่าวด้วยครับ
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยข้อ 2 ระบุว่า “ระบบบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และให้หมายความรวมถึงท่อสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ของระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วย
“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
ด้วยเหตุนี้ หากมีการตีความตามตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัด น้ำเสียจากห้องน้ำ จากการใช้อาคารสำนักงาน หรือกิจกรรมใดๆในเขตโรงงาน จะต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งโดยมากจะผ่านการบำบัดจากถัง Septic ที่ฝังดินอยู่ข้างๆห้องน้ำ ย่อมเป็นการยากที่จะจดบันทึกปริมาณน้ำ, การใช้ไฟฟ้าและเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในแต่ละเดือน ดังนั้น ผู้เขียนจึงให้ความสนใจไปที่คุณภาพน้ำเสียจุดสุดท้ายก่อนปล่อยออกนอกโรงงานมากกว่า ไม่ว่าจะมีน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตหรือไม่ก็ตาม หากคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการจะต้องบำบัดน้ำทิ้งนั้นให้ได้ค่าตามที่กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
จึงเป็นที่มาว่า หากโรงงานใดๆมีน้ำทิ้งออกนอกโรงงานจะต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน และเมื่อติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้ค่าตามที่กฎหมายกำหนด และโรงงานอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม จะต้องรายงาน ทส.2 จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 29 พ.ค. 57 06:02:22 น.